Hyppää sisältöön
Kasakkamäen koulun visio

Kasakkamäen koulu

Kasakkamäen peruskoulu sijaitsee Salpausselän harjun katveessa. Sijainti tarjoaa hyvät mahdollisuudet liikuntaan, luonnon tutkimiseen ja ulkona oppimiseen. Koulussa toimivat Riihelän päiväkodin esiopetus ja alakoulun luokat 1-6. Oppilaita on tällä hetkellä noin 290. Opettajia koulussamme on 19 ja koulunkäynninohjaajia 3.

Kehitämme jatkuvasti oppimisympäristöämme yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa ja toteutamme laajasti opetusmenetelmänä samanaikaisopettajuutta. Kasakkamäen koulu on turvallinen ja suvaitsevainen oppimisen yhteisö, jossa sekä oppilaat että aikuiset yhdessä toimien muodostavat myönteisen oppimisen ympäristön.

Koulullemme tärkeitä asioita ovat:

 • vastuun ottaminen omasta oppimisesta niin tiedon kuin taitojen opettelussa
 • myönteinen elämänasenne ja halu kehittyä
 • yhdessä tekeminen
 • suvaitsevaisuus
 • koulukiusaamisen ehkäiseminen

”Yhdessä kehittyen elämää varten”

Kasakkamäen koulun visio
 • Käytämme monipuolisesti erilaisia menetelmiä niin opetuksessa kuin taitojen arvioinnissa. Taitopedagogiikka pyrkii edistämään oppilaiden ajattelu-, tunne- ja vuorovaikutustaitoja. 

  LUKUVUODEN 2022-23 LAAJA-ALAISET TAVOITTEET

 • Kasakkamäen koulussa oppilaat voivat valita kolmannelta luokalta alkavana A2-kielenä espanjan, saksan tai kiinan. Espanjan opetus järjestetään koulullamme. Saksan opetus toteutetaan yhteistyössä Jalkarannan koulun kanssa. Kiinan kielen opetus järjestetään yhteisesti kaikille lahtelaisille kiinan valinneille oppilaille etäyhteyksin toteutettavana opetuksena.

  Lue lisää peruskoulujen kielitarjonnasta. 

  1. Kunnioitan muita ihmisiä.
  2. Käytän kaunista kieltä. En kiroile.
  3. Säilytän työrauhan oppitunneilla.
  4. Liikun koulussa muiden työrauhan huomioiden.
  5. Muistan ottaa kengät ja päähineen pois sisään tullessa.
  6. Pidän huolta koulutarvikkeistani ja koulun muusta omaisuudesta.
  7. Kuljen koulumatkan liikennesääntöjä ja hyviä tapoja noudattaen.
  8. Noudatan välitunneilla annettuja ohjeita.
  9. Noudatan hyviä ruokailutapoja.
  10. Käytän kännykkää tai muita mobiililaitteita koulussa vain opettajan luvalla enkä kuvaa enkä julkaise mitään ilman lupaa.
  11. Huolehdin käsienpesusta.
  12. Pidän yllä Kasiksen yhteishenkeä.
 • Lue lisää peruskoulujen vanhempaintoimikunnan tehtävästä ja merkityksestä kodin ja koulun yhteydenpidon välineenä.

 • VS.rehtoriJukka Hautaniemi, p. 044 416 4391, jukka.hautaniemi@lahti.fi 
  ApulaisjohtajaKirsi Turpeinen p. 044 416 3900, kirsi.turpeinen@edu.lahti.fi
  Koulusihteeri, Kasakkamäen koululla ma, tiKaija Heinonen p. 044 416 2838, kaija.heinonen@lahti.fi
  Opettajien sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@edu.lahti.fiOpettajat ovat tavoitettavissa työpuhelimista varmimmin klo 8-16 välisenä aikana.
  1abKati Ahola050 398 5012
  Outi Polvinen044 018 7304
  2abNiina Hiukka044 416 3408
  Kirsi Turpeinen044 416 3900
  3abSonja Kotinurmi044 416 4393
  Elina Porkka044 482 6309
  4abSuvi Jokinen, suvi.jokinen2@edu.lahti.fi044 482 0997
  Eeva Tarvassuo044 716 1963
  5abHelmi Koskinen044 482 6732
  Marianna Villikka050 398 5011
  6abNiina Rautiainen044 416 3718
  Mikko Sirkiä044 482 0769
  Tommi Nurmilaine044 716 1964
  maahanmuuttajien valmistava opetusElina Korpi-Hyövälti050 398 5017
  resurssiopettaja 1-2, 4Ella Kytölä044 716 1336
  esiopetus044 482 0852
  Erityisopetus
  eskari -1 Paula Kekkonen044 416 2611
  luokat 2-4Eeva-Maria Kohonen050 398 5013
  luokat 5-6Anu Rahikainen050 398 5334
  Koulunkäynninohjaajat
  luokat 2, 4, koulukyyditMinna Leppäsalo050 398 5018
  luokat 1,3 Tytti Palokari
  luokat 5,6Rudi Blomerus044 482 0904
  OPPILASHUOLTO
  koulukuraattoriAntti Mankinen050 409 5167
  koulupsykologiElina Talala044 416 3622
  terveydenhoitajaJanica Uski (ti, ke, pe)050 3987723
  TUKIPALVELUT
  ip-kerho044 719 1488
  keittiöPia Rantanen, pia.rantanen@paijatateria.fi044 416 4716
  vahtimestariKari Sepponen (ISS)050 409 5167
  siistijäSirpa Miettinen 044 716 1159

   

 • Kasakkamäen koulun tietopankki

  Kasakkamäen koulussa panostamme hyvään perusopetukseen.

  Koulussa lapsi harjoittelee pienin askelin itsenäisyyttä. Tavoitteena on hyvällä itsetunnolla varustettu oppilas, joka kantaa vastuun itsestään, tehtävistään ja ympäristöstään sekä oppii monipuoliset työskentelytaidot.

  Yhteistyön ja työrauhan ylläpitämiseksi harjoittelemme hyvää ja toiset huomioivaa käytöstä. Turvallisessa ympäristössä saavutamme työn ja oppimisen iloa.

   

  Opetusmenetelmät

  Opetusmenetelmät perustuvat uuteen opetussuunnitelmaan, jossa painotetaan ilmiöpohjaista kokonaisopetusta yli oppiainerajojen, laaja-alaista oppimista, joustavia opetusjärjestelyjä ja –opetusryhmiä, monipuolisia oppimisympäristöjä sekä yksilöllisyyttä.

  Tavoitteena on pyrkiä pois opetuksen sirpaleisuudesta muodostamalla opetettavista aiheista opetuskokonaisuuksia.

  1.-3.-luokkalaisilla on tunti viikossa oppimaan oppimisen ja tvt-taitoja.

  4.-6.-luokkalaisilla on 1-2 tuntia viikossa valinnaista taito- ja taideainetta. Teknologiaa hyödynnetään opetuksessa, ja osa oppimateriaaleista on sähköisessä muodossa.

   

  Yhteydenpito

  Yhteydenpito kodin ja koulun välillä hoituu pääosin Wilmassa.

  Koulutyön seuraamisen helpottamiseksi arvioitavia koulutöitä lähetetään kotiin allekirjoitettaviksi. Allekirjoitus on viesti opettajalle, että tieto on tullut perille.

  Lastenne asioissa voitte ottaa yhteyttä Wilman kautta, soittamalla tai sähköpostitse. Tärkeä yhteydenpitomuoto ovat myös vanhempainillat ja vanhempaintapaamiset, joihin osallistumalla tutustuu opettajaan ja luokan asioihin. Yhteystiedot löydätte koulun kotisivuilta.

  Hätätilanteissa tiedottaminen tapahtuu Wilma–järjestelmän kautta.

   

  Wilma

  Huoltajia suositellaan tarkistamaan viestit Wilmassa vähintään kahdesti viikossa. Mikäli Wilma-tunnuksen kanssa on ongelmia, voitte ottaa yhteyttä koulusihteeriin. Huolehdittehan, että koulussa on aina tiedossa voimassa olevat yhteystietonne.

   

  Poissaolot

  Sairasta lasta ei tule lähettää kouluun. Paras tapa ilmoittaa poissaoloista on merkitä se suoraan Wilman tuntimerkintöihin. Voitte myös lähettää tekstiviestillä tiedon opettajan puhelimeen.

  Oma opettaja antaa luvan 1 – 5 päivän poissaoloihin, ja sitä pidempiin lomiin anotaan lupa rehtorilta. Poissaolokaavakkeen voi tulostaa Wilmasta ennen aiottua lomaa.

  Loman ajaksi opettaja antaa tehtäviä, joiden suorittaminen on huoltajien vastuulla. Toivomme, että perheen lomat sijoittuvat koulun yleisiin loma-aikoihin.

   

  Terveydenhoitaja

  Terveydenhoitaja on koulullamme vähintään kahtena päivänä viikossa (ti ja to). Vastaanotot koostuvat pääasiassa terveystarkastuksista. Koulupäivän aikana hoidetaan koulutapaturmat sekä äkilliset sairastumiset.

  Jos lapsellanne on muuta tarvetta käydä vastaanotolla, voitte varata ajan etukäteen puhelimitse, wilmoitse tai sähköpostitse.

  Koululääkäri tekee vain terveystarkastuksia, joihin saatte terveydenhoitajan kautta ajan. Muut lääkäriasiat hoidetaan esim. omalla lähiklinikalla.

  Jos lapsi sairastuu kesken koulupäivän tai sattuu tapaturma, soitetaan siitä vanhemmille. On tärkeää, että vanhempien koululle ilmoittamat puhelinnumerot (töihin, kotiin, kännykkä) ovat ajan tasalla. Numeron vaihtuessa toimitetaan asiasta tieto opettajalle ja koulun kansliaan. Oppilaat ovat vakuutettuja kouluaikana ja koulumatkalla sattuneiden tapaturmien varalla.

  Kodilla on vastuu sairaan lapsen hoidosta. Vanhemmalla on oikeus hoitovapaaseen äkillisesti sairastuneen lapsen hoidon järjestämiseksi. Todistuksen työnantajalle saa Terveyskioskista tai lähiklinikalta.

  Jos lapsella on koulutyöhön vaikuttava sairaus, esim. astma, allergia, diabetes, reuma jne. asiasta on hyvä informoida myös opettajaa.

  Hammashuolto on lähialueen hammashoitolassa, ajanvaraus 044 6888675.

   

  Ruokailu

  Ruokailun tarkoituksena on antaa kolmasosa päivittäisestä ravinnosta, oppia syömään monipuolisesti ja opettaa lapsille hyvät pöytätavat. Opettajat valvovat ruokailun sujumista.

  Kaikki allergia- ja erityisruokavalioasiat hoidetaan terveydenhoitajan kautta.

  Maksulliseen välipalaan on mahdollisuus klo 13.15 välitunnilla. Wilmasta saa lisätietoa ja maksuohjeet. Tulostettua kuittia vastaan saa ruokalasta välipalalippuja.

   

  Huoltajan vastuu lapsesta

  Jaksamisesta kannattaa huolehtia läpi lukuvuoden liikkuen, leväten ja monipuolisesti ruokaillen. Läksyjenteosta on hyvä sopia selkeät pelisäännöt ja varata niihin riittävä aika.

  Kodin ja perheen muutos– tai kriisitilanteista (esim. sisaruksen syntymä, huoltajien ero) toivomme myös tietoa luokanopettajalle, jotta pystymme tukemaan oppilasta uudessa elämäntilanteessa.

   

  Välitunti

  Välitunti vietetään ulkona. Oppilailla tulee olla sään mukainen varustus (talvella hattu ja käsineet). Koulumme välituntiajat ovat:

  klo 9.45- 10.15, klo 12.00- 12.30, klo 13.15- 13.30

   

  Koulumatka

  Koulumatkalla oppilaat ovat vakuutettuja. Oppilaiden tulee noudattaa hyviä käytöstapoja ja liikennesääntöjä. Koulumatkojen vakuutus on voimassa, kun kotiin kuljetaan lyhintä reittiä ja viivyttelemättä.

  Suositus on, että 1.- 2.-luokkalaiset kulkevat koulumatkan jalan. Pyörällä liikkuminen on vaihtoehtona 3.– 6.-luokkalaisille.

  Kaikki pyöräilijät ja potkulautailijat käyttävät kypärää! Pyörät on ehdottomasti oltava lukittuna koulupäivän aikana.

  On hyvä kannustaa lasta kävelemään tai pyöräilemään koulumatkat. Arkiliikunta lisää hyvinvointia ja tukee oppimista. Jos oppilas tuodaan autolla kouluun, tulee hänet turvallisuussyistä jättää pois kyydistä Sävelkadulla. Kadun päässä on paras paikka, sillä sieltä lapsi ohjautuu suoraan koulun pihatielle. Parkkipaikkojen läpi ei kuljeta. Vaaralliset peruuttelut jäävät pois, kun poistutte Kaskikadun kautta.

   

  Läksyt

  Tavoitteena on antaa läksyjä niin, että oppilas pystyy huolehtimaan niistä itse. Varsinkin koulutaipaleen alussa lapset kaipaavat niissä tukea. Vanhempien tulee seurata lapsen koulunkäyntiä valvomalla läksyjä ja niiden tekemistä.

  Läksyn unohduksista tulee tieto Wilmaan.

  Toisinaan opettaja lähettää oppilaan läksyparkkiin klo 12 alkavalla välitunnilla tekemään unohtuneet läksyt. Jos on tunne, että läksyjä on toistuvasti liian paljon, kannattaa asiasta keskustella lapsen oman opettajan kanssa.

   

  Käsityö

  Uuden opetussuunnitelman mukaisesti kaikki oppilaat opiskelevat käsityö- nimistä ainetta, johon sisältyy teknisen työn, tekstiilityön ja robotiikan sisältöjä.

  Turvallisuuden vuoksi teknisissä töissä oppilailla on kengät jaloissaan ja pitkät hiukset kiinni.

   

  Liikunta

  Perusvarustukseen kuuluvat sään mukaiset liikuntavaatteet/varusteet, kengät sekä pyyhe, koska tunnin jälkeen käydään suihkussa. Mikäli koulupäivä päättyy liikuntatuntiin, suihkussa käyminen on vapaaehtoista. Turvallisuussyistä pitää liikuntatunnilla pitkät hiukset laittaa kiinni ja jättää pois korut, kellot sekä avainnauhat.

  Jos oppilas ei voi osallistua täysipainoisesti liikuntatunnille, on siitä oltava viesti kotoa tai lääkärin lausunto. Sairauksista tai suorituskykyyn vaikuttavista asioista tulee informoida myös liikunnan opettajaa.

  Vapautuksen liikunnasta voi myöntää vain lääkäri.

   

  Kirjat, kynät ja kumit

  Kaikki tekstikirjat sekä osa 5. ja 6. luokan matematiikan kirjoista ovat vain lainassa koulusta. Kirjoja kierrätetään oppilaalta toiselle ja on tärkeää, että kaikki kierrätettävät uudet oppikirjat päällystetään läpinäkyvällä kontaktimuovilla.

  Oppilailta edellytetään kirjojen ja tavaroiden asiallista käyttöä. Jos kirja rikkoutuu tai katoaa, on tilalle hankittava uusi. Samoin, jos koulusta saadut lyijykynät, kumit, puuvärit tai viivoitin katoavat tai loppuvat ennen aikojaan, on tilalle hankittava uudet.

   

  Oppilaiden sähköpostitunnukset

  Lahden kaupunki ylläpitää koululaisten sähköpostiosoitteita. Alaluokkien aikana kaikille annetaan sähköpostiosoite, ja sen käyttö kuuluu koulun tvt-opetukseen. Osoitteet seuraavat oppilasta muuton yhteydessä (Lahden alueella) toiseen kouluun ja kuudennen luokan jälkeen yläluokille.

  Oppilaille jaetut käyttäjätunnukset ja salasanat tulee oppilaan itse säilyttää koko peruskoulun ajan.

   

  Kurinpitotoimet

  Opettaja voi poistaa häiritsevän oppilaan luokasta, jättää hänet tekemään tekemättömiä tehtäviä koulun jälkeen ja määrätä jälki-istuntoa. Näistä tulee ilmoitus kotiin. Jälki-istunnon lisäksi opettaja käy oppilaan kanssa kasvatuskeskustelun.

  Vakavissa häiriötilanteissa kuluva ja seuraava koulupäivä voidaan evätä. Rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen.

   

  Kiusaamiseen puuttumisen toimintamalli

  Luokanopettaja hoitaa pienemmät nahistelutilanteet ja informoi niistä huoltajia tarpeen mukaan. Koulussa toimii kiusaamisen vastainen Sopu- tiimi, jonka tehtävänä on selvittää tietoon tulleet kiusaamistapaukset.

  Sopu- tiimi voi auttaa myös riitatilanteiden selvittelyssä.

   

  Oppilashuolto

  Oppilashuollon tehtävänä on tukea oppilaan oppimista, psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia. Yhteisöllisellä oppilashuollolla pyritään tukemaan koko kouluyhteisöä ja toimimaan ennaltaehkäisevästi. Yksilökohtaisessa oppilashuollossa käsitellään yksittäisen oppilaan koulunkäyntiin liittyviä haasteita yhdessä huoltajien ja oppilaan kanssa. Oppilashuoltoryhmään kuuluvat koulupsykologi, koulukuraattori, terveydenhoitaja, erityisopettaja ja rehtori.

   

  Vanhempainyhdistys

  Koulussamme toimii vanhempainyhdistys, jonka jäseniä ovat kaikki koulumme oppilaiden vanhemmat. Yhdistyksen hallitukseen valitaan kultakin luokalta edustaja(t). Hallituksen kokouksissa on läsnä opettajajäsen sekä tarvittaessa myös rehtori.

  Yhdistys tukee koteja ja koulua niiden pyrkimyksissä luoda oppilaille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö. Toiminta tarjoaa myös vanhemmille mahdollisuuden tutustua toisiinsa. Vanhempainyhdistys järjestää erilaista toimintaa, tapahtumia ja myyjäisiä.

  Toiminnasta saaduilla tuotoilla yhdistys on hankkinut välineistöä koululle, jakanut stipendejä ja avustanut luokkaretkiä.

   

  Oppilaskunta

  Kaikki koulumme oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan. Oppilaskuntatoiminta edistää oppilaiden osallisuutta, yhteistyötä, vastuuta ja vaikutusmahdollisuuksia. Vuosittain valitaan joka luokalta kaksi edustajaa, jotka muodostavat oppilaskunnan hallitus. Yksi opettajaohjaa hallituksen työskentelyä. Kokouksissa käsitellään oppilaiden, vanhempien tai muiden yhteistyötahojen esille tuomia asioita. Hallitus on linkkinä koulun muuhun henkilökuntaan, ideoi ja valmistelee ehdotuksia tai tapahtumia.

  Oppilaiden osallisuutta lisäävät myös oppilaista koottu ympäristöryhmä ja säännöllinen kummitoiminta.

   

  Oppimisen tukena

  Koulussamme työskentelee kolme koulutettua koulunkäynninohjaajaa ja kaksi resurssiopettajaa. He tukevat ja ohjaavat oppilaita yhteistyössä luokanopettajien kanssa.

  Tänä syksynä koulussamme on aloittanut maahanmuuttajien valmistava opetus eli MAVA -luokka

   

  Erityisopetus

  Koulussamme työskentelee kolme erityisopettajaa. Erityisopettajat opettavat oppilaita eskarista neljänteen luokaan, erityisluokanopettaja kolmena päivänä viikossa luokkia 5.-6. Erityisopetuksen tavoitteena on tukea oppilasta oppimisen haasteissa ja auttaa häntä kehittämään oppimisessa ja koulunkäynnissä tarvittavia perustaitoja.

   

  Arviointi

  Opetussuunnitelman mukaisesti arviointi suoritetaan seuraavalla tavalla:

  1.-2. luokilla on (sanallinen arviointi) lukuvuositodistus keväällä.

  3. luokkalaisilla (sanallinen arviointi) väli- ja lukuvuositodistus.

  4.-6. luokilla on (numeroarviointi asteikolla 4-10) väli- ja lukuvuositodistus.

  1. ,2. ja 6. luokilla on arviointikeskustelut huoltajien kanssa.

  3. , 4. ja 5. luokilla hieman tiiviimpi oppilaskeskustelu.

  Yhden aineen ehdot (arvosana 4) suoritetaan kesällä.

  OPS 2016: Lahden kaupungin opetussuunnitelma

  Voimassa oleva opetussuunnitelma löytyy osoitteesta:

  https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/opetussuunnitelma Opetussuunnitelma – Lahti

   

  Kännykkä

  Jos on tarpeellista pitää kännykkää koulussa, voi oppilas tuoda sen omalla vastuulla. Koulupäivän aikana puhelin pysyy äänettömänä ja poissa näkyvistä, ellei sitä opettajan luvalla hyödynnetä opiskeluun.

  Tarvittavat ja kiireelliset asiat hoidetaan opettajan puhelimesta.

   

  Löytötavarat

  Ala-aulassa info-TV:n alla on lipasto, johon viedään kaikki löytötavarat. Liikuntavarusteiden ja vaatteiden nimikoiminen vähentää niiden katoamista. Löytötavaroista on aina lukukauden lopussa syksyllä ja keväällä näyttely, minkä jälkeen ne lahjoitetaan kierrätykseen.

  Vahtimestarin kopissa ovat koululta löytyneet avaimet, kellot, korut sekä iltakäyttäjien unohtuneet tavarat.

Yhteystiedot

Opetushenkilöstön yhteystiedot löytyvät Wilmasta. Kirjautuminen vaaditaan.

Vs. rehtori Jukka Hautaniemi, p. 044 416 4391 (31.7.2023 asti)