Hyppää sisältöön

Kasakkamäen koulu

Kasakkamäen koulun logoKasakkamäen peruskoulu sijaitsee Salpausselän harjun katveessa. Sijainti tarjoaa hyvät mahdollisuudet liikuntaan, luonnon tutkimiseen ja ulkona oppimiseen. Koulussa toimivat Riihelän päiväkodin esiopetus ja alakoulun luokat 1-6. Oppilaita on tällä hetkellä noin 290. Opettajia koulussamme on 17 ja koulunkäynninohjaajia 4.

Kehitämme jatkuvasti oppimisympäristöämme yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa ja toteutamme laajasti opetusmenetelmänä samanaikaisopettajuutta. Kasakkamäen koulu on turvallinen ja suvaitsevainen oppimisen yhteisö, jossa sekä oppilaat että aikuiset yhdessä toimien muodostavat myönteisen oppimisen ympäristön.

Koulullemme tärkeitä asioita ovat:

 • vastuun ottaminen omasta oppimisesta niin tiedon kuin taitojen opettelussa
 • myönteinen elämänasenne ja halu kehittyä
 • yhdessä tekeminen
 • suvaitsevaisuus
 • koulukiusaamisen ehkäiseminen

”Yhdessä kehittyen elämää varten”

Kasakkamäen koulun visio
 • Tietopohjaisen opetuksen rinnalla kehitämme ja vahvistamme taitopedagogiikkaa, joka perustuu opetussuunnitelman laaja-alaisiin taitoihin. Lukuvuonna 2023-2024 taitopedagogiikka keskittyy koulussamme hyvinvointitaitoihin. Käytämme monipuolisesti erilaisia menetelmiä niin opetuksessa kuin taitojen arvioinnissa. Taitopedagogiikka pyrkii edistämään oppilaiden ajattelu-, tunne- ja vuorovaikutustaitoja. 

  LUKUVUODEN 2023-24 LAAJA-ALAISET TAVOITTEET

 • Kasakkamäen koulussa oppilaat voivat valita kolmannelta luokalta alkavana A2-kielenä espanjan tai saksan. Näiden opetus järjestetään ryhmäkoosta riippuen joko lähiopetuksena koulullamme tai hybridiopetuksena Jalkarannan koulun kanssa yhteistyössä.

  Valinnaisena A2-kielenä opetettavan kiinan kielen opetus on järjestetty elokuusta 2023 alkaen lähiopetuksena Lotilan peruskoulussa. Muutos astui porrastetusti voimaan ja koski ensimmäisenä ikäluokkana oppilaita, jotka aloittavat 3. luokan elokuussa 2023. Tämän lisäksi elokuussa 2025 ja sen jälkeen kiinaa A2-kielenä opiskelevien, 7. vuosiluokalle siirtyvien oppilaiden kiinan kielen opetus jatkuu lähiopetuksena Tiirismaan peruskoulussa. Lotilan koulun oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta, kiinan kielen opiskelun vuoksi Lotilaan hakeville oppilaille koulupaikka myönnetään toissijaisena koulupaikkana, jolloin huoltajat vastaavat mahdollisista koulumatkakustannuksista. (Sivistyslautakunta, 22.11.2022 § 130)

  Lue lisää peruskoulujen kielitarjonnasta. 

  1. Kunnioitan muita ihmisiä. En kiusaa, en loukkaa. 
  2. Käytän kaunista kieltä. En kiroile. 
  3. Käyn koulussa säännöllisesti ja pysyn koulupäivän ajan koulun alueella. 
  4. Säilytän työrauhan oppitunneilla. Liikun koulussa kävellen muiden työrauhan huomioiden. 
  5. Pidän huolta koulutarvikkeistani ja koulun muusta omaisuudesta. 
  6. Kuljen koulumatkan liikennesääntöjä ja hyviä tapoja noudattaen. 
  7. Noudatan välitunneilla annettuja ohjeita. Otan kengät ja päähineen pois sisään tullessa. 
  8. Noudatan hyviä ruokailutapoja. 
  9. Käytän kännykkää tai muita mobiililaitteita koulussa vain opettajan luvalla enkä kuvaa tai julkaise mitään ilman lupaa. 
  10. Pidän yllä Kasiksen yhteishenkeä.  
 • Lue lisää peruskoulujen vanhempaintoimikunnan tehtävästä ja merkityksestä kodin ja koulun yhteydenpidon välineenä.

 • VS.rehtoriJukka Hautaniemi, p. 044 416 4391, jukka.hautaniemi@lahti.fi
  ApulaisjohtajaKirsi Turpeinen p. 044 416 3900, kirsi.turpeinen@edu.lahti.fi
  Koulusihteeri, Kasakkamäen koululla ma, tiKaija Heinonen p. 044 416 2838, kaija.heinonen@lahti.fi
  Opettajien sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@edu.lahti.fiOpettajat ovat tavoitettavissa työpuhelimista varmimmin klo 8-16 välisenä aikana.
  1abEeva Tarvassuo044 716 1963
  Niina Rautiainen044 416 3718
  2abKati Ahola050 398 5012
  Outi Polvinen044 018 7304
  3abNiina Hiukka044 416 3408
  Kirsi Turpeinen044 416 3900
  4abSonja Kotinurmi044 416 4393
  Elina Porkka044 482 6309
  5abSuvi Jokinen, suvi.jokinen2@edu.lahti.fi044 482 0997
  Mari Rask044 482 0769
  6abTommi Nurmilaine044 716 1964
  Marianna Villikka050 398 5011
  maahanmuuttajien valmistava opetusElina Korpi-Hyövälti050 398 5017
  resurssiopettaja 3, 5Visa Penttilä044 482 0904
  esiopetus044 482 0852
  Erityisopetus
  luokat 2-4Eeva-Maria Kohonen050 398 5013
  eskari-1Kaisa Haapasalmi044 716 1336
  luokat 5-6Anu Rahikainen050 398 5334
  Koulunkäynninohjaajat
  luokat 1, 3, koulukyyditMinna Leppäsalo050 398 5018
  luokat 2,4Mia Lehtinen044 482 6732
  luokat 5,6Rudi Blomerus044 416 2611
  OPISKELUHUOLTO
  koulukuraattoriAntti Mankinen050 539 1666
  koulupsykologiElina Talala044 416 3622
  terveydenhoitajaJanica Uski (ti, ke, pe)050 3987723
  TUKIPALVELUT
  ip-kerho044 719 1488
  keittiöPia Rantanen, pia.rantanen@paijatateria.fi044 416 4716
  vahtimestariKari Sepponen (ISS)050 409 5167
  siistijäSirpa Miettinen 044 716 1159

   

   

 • Kasakkamäen koulun tietopankki

  Kasakkamäen koulussa panostamme hyvään perusopetukseen.  

  Koulussa lapsi harjoittelee pienin askelin itsenäisyyttä. Tavoitteena on hyvällä itsetunnolla varustettu oppilas, joka kantaa vastuun itsestään, tehtävistään ja ympäristöstään sekä oppii monipuoliset työskentelytaidot.  

  Yhteistyön ja työrauhan ylläpitämiseksi harjoittelemme hyvää ja toiset huomioivaa käytöstä. Turvallisessa ympäristössä saavutamme työn ja oppimisen iloa.  

   

  OPETUSMENETELMÄT 

  Noudatamme vuoden 2016 opetussuunnitelmaa, jossa painotetaan niin tietoja kuin taitoja, joustavia opetusjärjestelyjä ja –opetusryhmiä, monipuolisia oppimisympäristöjä sekä yksilöllisyyttä.  

  Tavoitteena on pyrkiä pois opetuksen sirpaleisuudesta muodostamalla opetettavista aiheista opetuskokonaisuuksia.    

  1.-3.-luokkalaisilla on tunti viikossa oppimaan oppimisen ja tvt-taitoja.        

  4.-6.-luokkalaisilla on 1-2 tuntia viikossa valinnaista taito- ja taideainetta. Teknologiaa hyödynnetään opetuksessa, ja osa oppimateriaaleista on sähköisessä muodossa.

    

  YHTEYDENPITO  

  Yhteydenpito kodin ja koulun välillä hoituu pääosin Wilmassa. 

  Koulutyön seuraamisen helpottamiseksi arvioitavia koulutöitä voidaan lähettää kotiin allekirjoitettaviksi. Allekirjoitus on viesti opettajalle, että tieto on tullut perille.  

  Lastenne asioissa voitte ottaa yhteyttä Wilman kautta, soittamalla tai sähköpostitse. Tärkeä yhteydenpitomuoto ovat myös vanhempainillat ja vanhempaintapaamiset, joihin osallistumalla tutustuu opettajaan ja luokan asioihin. Yhteystiedot löydätte koulun kotisivuilta. 

  Hätätilanteissa tiedottaminen tapahtuu Wilma–järjestelmän kautta.  

   

  WILMA  

  Huoltajia suositellaan tarkistamaan viestit Wilmassa vähintään kahdesti viikossa. Mikäli Wilma-tunnuksen kanssa on ongelmia, voitte ottaa yhteyttä koulusihteeriin. Huolehdittehan, että koulussa on aina tiedossa voimassa olevat yhteystietonne.   

   

  POISSAOLOT 

  Sairasta lasta ei tule lähettää kouluun. Paras tapa ilmoittaa poissaoloista on merkitä se suoraan Wilman tuntimerkintöihin. Voitte myös lähettää tekstiviestillä tiedon opettajan puhelimeen.   

  Oma opettaja antaa luvan 1 - 5 päivän poissaoloihin, ja sitä pidempiin lomiin anotaan lupa rehtorilta.  Poissaolokaavakkeen voi tulostaa Wilman selainversiosta ennen aiottua lomaa.  Loman ajaksi opettaja antaa tehtäviä, joiden suorittaminen on huoltajien vastuulla. Toivomme, että perheen lomat sijoittuvat koulun yleisiin loma-aikoihin. 

   

  TERVEYDENHOITAJA 

  Terveydenhoitaja on koulullamme yleensä kolmena päivänä viikossa (ti, ke ja pe).  Vastaanotot koostuvat pääasiassa terveystarkastuksista. Koulupäivän aikana hoidetaan koulutapaturmat sekä äkilliset sairastumiset.  

  Jos lapsellanne on muuta tarvetta käydä vastaanotolla, voitte varata ajan etukäteen puhelimitse, wilmoitse tai sähköpostitse.  

  Koululääkäri tekee vain terveystarkastuksia, joihin saatte terveydenhoitajan kautta ajan. Muut lääkäriasiat hoidetaan esim. omalla lähiklinikalla.  

  Jos lapsi sairastuu kesken koulupäivän tai sattuu tapaturma, soitetaan siitä vanhemmille. On tärkeää, että vanhempien koululle ilmoittamat puhelinnumerot (töihin, kotiin, kännykkä) ovat ajan tasalla. Numeron vaihtuessa toimitetaan asiasta tieto opettajalle ja koulun kansliaan. Oppilaat ovat vakuutettuja kouluaikana ja koulumatkalla sattuneiden tapaturmien varalla. 

  Kodilla on vastuu sairaan lapsen hoidosta. Vanhemmalla on oikeus hoitovapaaseen äkillisesti sairastuneen lapsen hoidon järjestämiseksi.  Todistuksen työnantajalle saa Terveyskioskista tai lähiklinikalta.  

  Jos lapsella on koulutyöhön vaikuttava sairaus, esim. astma, allergia, diabetes, reuma jne. asiasta on hyvä informoida myös opettajaa.  

  Hammashuolto on lähialueen hammashoitolassa, ajanvaraus 044 6888675. 

   

  RUOKAILU 

  Ruokailun tarkoituksena on antaa kolmasosa päivittäisestä ravinnosta, oppia syömään monipuolisesti ja opettaa lapsille hyvät pöytätavat. Opettajat valvovat ruokailun sujumista.  Kaikki allergia- ja erityisruokavalioasiat hoidetaan terveydenhoitajan kautta.  

  Maksulliseen välipalaan on mahdollisuus klo 13.15 välitunnilla. Wilmasta saa lisätietoa ja maksuohjeet. Tulostettua kuittia vastaan saa ruokalasta välipalalippuja.    

   

  HUOLTAJAN VASTUU LAPSESTA  

  Jaksamisesta kannattaa huolehtia läpi lukuvuoden liikkuen, leväten ja monipuolisesti ruokaillen. Läksyjenteosta, ruutuajasta ja ulkoilusta on hyvä sopia selkeät pelisäännöt ja varata niihin riittävä aika. 

  Kodin ja perheen muutos– tai kriisitilanteista (esim. sisaruksen syntymä, huoltajien ero) toivomme myös tietoa luokanopettajalle, jotta pystymme tukemaan oppilasta uudessa elämäntilanteessa.  

   

  VÄLITUNTI 

  Välitunti vietetään ulkona leikkien ja liikkuen. Oppilailla tulee olla sään mukainen varustus (talvella päähine ja käsineet). Koulumme välituntiajat ovat: 

  klo 9.45- 10.15,     klo 12.00- 12.30,     klo 13.15- 13.30  

   

  KOULUMATKA  

  Koulumatkalla oppilaat ovat vakuutettuja. Oppilaiden tulee noudattaa hyviä käytöstapoja ja liikennesääntöjä.  Koulumatkojen vakuutus on voimassa, kun kotiin kuljetaan lyhintä reittiä ja viivyttelemättä. 

   Suositus on, että 1.- 2.-luokkalaiset kulkevat koulumatkan jalan. Pyörällä liikkuminen on vaihtoehtona 3.– 6.-luokkalaisille.  Kaikki pyöräilijät ja potkulautailijat käyttävät kypärää! Pyörät lukitaan koulupäivän ajaksi. 

  On hyvä kannustaa lasta kävelemään tai pyöräilemään koulumatkat.  Arkiliikunta lisää hyvinvointia ja tukee oppimista. Jos oppilas tuodaan autolla kouluun, tulee hänet turvallisuussyistä jättää pois kyydistä Sävelkadulla. Kadun päässä on paras paikka, sillä sieltä lapsi ohjautuu suoraan koulun pihatielle. Parkkipaikkojen läpi ei kuljeta.  Vaaralliset peruuttelut jäävät pois, kun poistutte rauhallisesti Kaskikadun kautta.   

   

  LÄKSYT 

  Tavoitteena on antaa läksyjä niin, että oppilas pystyy huolehtimaan niistä itse. Varsinkin koulutaipaleen alussa lapset kaipaavat niissä tukea.  Isompienkin läksyjen tekoa on hyvä seurata ja kannustaa huolelliseen, oppimista tukevaan läksyrutiiniin. 

   Läksyn unohduksista tulee tieto Wilmaan.  

  Toisinaan opettaja lähettää oppilaan läksyparkkiin klo 12 alkavalla välitunnilla tekemään unohtuneet läksyt. Jos on tunne, että läksyjä on toistuvasti liian paljon, kannattaa asiasta keskustella lapsen oman opettajan kanssa.  

   

  KÄSITYÖ  

  Kaikki oppilaat opiskelevat käsityö- nimistä ainetta, johon sisältyy teknisen työn, tekstiilityön ja robotiikan sisältöjä. 

  Turvallisuuden vuoksi teknisissä töissä oppilailla on kengät jaloissaan ja pitkät hiukset kiinni.   

   

  LIIKUNTA  

  Perusvarustukseen kuuluvat sään mukaiset liikuntavaatteet/varusteet, kengät sekä pyyhe, koska tunnin jälkeen käydään suihkussa. Mikäli koulupäivä päättyy liikuntatuntiin, suihkussa käyminen on vapaaehtoista. Turvallisuussyistä pitää liikuntatunnilla pitkät hiukset laittaa kiinni ja jättää pois korut, kellot sekä avainnauhat.  

  Jos oppilas ei voi osallistua täysipainoisesti liikuntatunnille, huoltajat ilmoittavat tästä opettajalle.  Vapautuksen liikunnasta myöntää tarvittaessa lääkäri.   

   

  KIRJAT, KYNÄT, KUMIT  

  Kaikki tekstikirjat sekä osa 5. ja 6. luokan matematiikan kirjoista ovat vain lainassa koulusta. Kirjoja kierrätetään oppilaalta toiselle ja on tärkeää, että kaikki kierrätettävät uudet oppikirjat päällystetään läpinäkyvällä kontaktimuovilla.  

  Oppilailta edellytetään kirjojen ja tavaroiden asiallista käyttöä. Jos kirja rikkoutuu tai katoaa, on tilalle hankittava uusi. Samoin, jos koulusta saadut lyijykynät, kumit, puuvärit tai viivoitin katoavat tai loppuvat ennen aikojaan, on tilalle hankittava uudet.  

   

  OPPILAIDEN SÄHKÖPOSTITUNNUKSET  

  Lahden kaupunki ylläpitää koululaisten sähköpostiosoitteita. Alaluokkien aikana kaikille annetaan sähköpostiosoite, ja sen käyttö kuuluu koulun tvt-opetukseen. Osoitteet seuraavat oppilasta muuton yhteydessä (Lahden alueella) toiseen kouluun ja kuudennen luokan jälkeen yläluokille.  

  Oppilaat harjoittelevat muistamaan ja suojaamaan salasanansa itsenäisesti. 

   

  KURINPITOTOIMET  

  Opettaja voi poistaa häiritsevän oppilaan luokasta, jättää hänet tekemään tekemättömiä tehtäviä koulun jälkeen tai määrätä jälki-istuntoa. Näistä tulee ilmoitus kotiin. Kasvatuskeskustelu on usein ensimmäinen kurinpitotoimi. Ja siitäkin tiedotetaan huoltajia. Vakavissa häiriötilanteissa kuluva ja seuraava koulupäivä voidaan evätä, tai rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen.  

   

  KIUSAAMISEEN PUUTTUMISEN TOIMINTAMALLI 

  Luokanopettaja hoitaa pienemmät nahistelutilanteet ja informoi niistä huoltajia tarpeen mukaan.  Koulussamme toimii kiusaamisen vastainen Sopu-tiimi, jonka tehtävänä on selvittää tietoon tulleet kiusaamistapaukset ratkaisukeskeisiä sovittelumenetelmiä käyttäen.  

  Tunne- ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan säännöllisesti osana kouluarkea. Tämä on tärkeää kiusaamisen ennaltaehkäisevää työtä. 

   

  OPISKELUHUOLTO 

  Opiskeluhuollon tehtävänä on tukea oppilaan oppimista, psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia. Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla pyritään tukemaan koko kouluyhteisöä ja toimimaan ennaltaehkäisevästi. Yksilökohtaisessa oppilashuollossa käsitellään yksittäisen oppilaan koulunkäyntiin liittyviä haasteita yhdessä huoltajien ja oppilaan kanssa. Opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat koulupsykologi, koulukuraattori, terveydenhoitaja, erityisopettaja ja rehtori. 

   

  VANHEMPAINYHDISTYS  

  Koulussamme toimii vanhempainyhdistys, jonka jäseniä ovat kaikki koulumme oppilaiden vanhemmat. Yhdistyksen hallitukseen valitaan kultakin luokalta edustaja(t). Hallituksen kokouksissa on läsnä opettajajäsen sekä tarvittaessa myös rehtori.   

  Yhdistys tukee koteja ja koulua niiden pyrkimyksissä luoda oppilaille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö. Toiminta tarjoaa myös vanhemmille mahdollisuuden tutustua toisiinsa.  Vanhempainyhdistys järjestää erilaista toimintaa, tapahtumia ja myyjäisiä.   

  Toiminnasta saaduilla tuotoilla yhdistys on hankkinut välineistöä koululle, jakanut stipendejä ja avustanut luokkaretkiä.  

   

  OPPILASKUNTA 

  Kaikki koulumme oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan. Oppilaskuntatoiminta edistää oppilaiden osallisuutta, yhteistyötä, vastuuta ja vaikutusmahdollisuuksia. Vuosittain valitaan joka luokalta kaksi edustajaa, jotka muodostavat oppilaskunnan hallitus. Yksi opettaja ohjaa hallituksen työskentelyä. Kokouksissa käsitellään oppilaiden, vanhempien tai muiden yhteistyötahojen esille tuomia asioita. Hallitus on linkkinä koulun muuhun henkilökuntaan, ideoi ja valmistelee ehdotuksia tai tapahtumia.  

  Oppilaiden osallisuutta lisäävät myös oppilaista koottu hyvikset- ryhmä ja säännöllinen kummitoiminta. 

   

  OPPIMISEN TUKENA 

  Koulussamme työskentelee kolme koulutettua koulunkäynninohjaajaa ja resurssiopettaja. He tukevat ja ohjaavat oppilaita yhteistyössä luokanopettajien kanssa.   

  Koulussamme toimii myös maahanmuuttajien valmistava opetus eli MAVA –luokka. Mava-oppilaat työskentelevät lukuvuoden aikana myös yleisopetuksessa suomen kielen oppimisen tehostamiseksi. 

   

  ERITYISOPETUS 

  Koulussamme työskentelee kolme erityisopettajaa. Erityisopettajat opettavat oppilaita eskarista neljänteen luokaan, erityisluokanopettaja kolmena päivänä viikossa luokkia 5.-6. Erityisopetuksen tavoitteena on tukea oppilasta oppimisen haasteissa ja auttaa häntä kehittämään oppimisessa ja koulunkäynnissä tarvittavia perustaitoja.  

   

  ARVIOINTI  

  Lahden opetussuunnitelman mukaisesti arviointi suoritetaan seuraavalla tavalla:  

  1.-2. luokilla on (sanallinen arviointi) lukuvuositodistus keväällä. 

  1. luokkalaisilla on (sanallinen arviointi) väli- ja lukuvuositodistus.

  4.-6. luokilla on (numeroarviointi asteikolla 4-10) väli- ja lukuvuositodistus.  

   

  1. ,2. ja 6. luokilla on arviointikeskustelut huoltajien kanssa.
  2. , 4. ja 5. luokilla hieman tiiviimpi oppilaskeskustelu.

  Yhden aineen ehdot (arvosana 4) suoritetaan kesällä.   

   

  Opetushallitus on täydentänyt kuudennen luokan arviointikriteereitä siten, että osaamiskuvaukset arvosanoille 5, 7,8, ja 9 on kirjattu opetussuunitelmaan. Näitä 6. luokan kriteereitä peilataan myös luokille 3-5. Alkuopetuksessa opettajat käyttävät arvioinnin tukena Lahden omaa tukimateriaalia. 

   

  KÄNNYKKÄ  

  Kännykän voi tuoda kouluun kotien harkinnan mukaisesti omalla vastuulla.  Koulupäivän aikana puhelin pysyy äänettömänä ja poissa näkyvistä, ellei sitä opettajan luvalla hyödynnetä opiskeluun. Tarvittavat ja kiireelliset asiat hoidetaan opettajan puhelimesta.  

     

  LÖYTÖTAVARAT  

  Ala-aulassa info-TV:n alla on lipasto, johon viedään kaikki löytötavarat. Liikuntavarusteiden ja vaatteiden nimikoiminen vähentää niiden katoamista. Löytötavaroista on aina lukukauden lopussa syksyllä ja keväällä näyttely, minkä jälkeen ne lahjoitetaan kierrätykseen.  

  Vahtimestarin kopissa ovat koululta löytyneet avaimet, kellot, korut sekä iltakäyttäjien unohtuneet tavarat.   

Yhteystiedot

Opetushenkilöstön yhteystiedot löytyvät Wilmasta. Kirjautuminen vaaditaan.