Hyppää sisältöön
Kasakkamäen koulun visio

Kasakkamäen koulu

Kasakkamäen peruskoulu sijaitsee Salpausselän harjun katveessa. Sijainti tarjoaa hyvät mahdollisuudet liikuntaan, luonnon tutkimiseen ja ulkona oppimiseen. Koulussa toimivat Riihelän päiväkodin esiopetus ja alakoulun luokat 1-6. Oppilaita on tällä hetkellä noin 290. Opettajia koulussamme on 17 ja koulunkäyntiavustajia 3.

Kehitämme jatkuvasti oppimisympäristöämme yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa ja toteutamme laajasti opetusmenetelmänä samanaikaisopettajuutta. Kasakkamäen koulu on turvallinen ja suvaitsevainen oppimisen yhteisö, jossa sekä oppilaat että aikuiset yhdessä toimien muodostavat myönteisen oppimisen ympäristön.

Koulullemme tärkeitä asioita ovat:

 • vastuun ottaminen omasta oppimisesta niin tiedon kuin taitojen opettelussa
 • myönteinen elämänasenne ja halu kehittyä
 • yhdessä tekeminen
 • suvaitsevaisuus
 • koulukiusaamisen ehkäiseminen

”Yhdessä kehittyen elämää varten”

Kasakkamäen koulun visio
 • Käytämme monipuolisesti erilaisia menetelmiä niin opetuksessa kuin taitojen arvioinnissa. Taitopedagogiikka pyrkii edistämään oppilaiden ajattelu-, tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Käytössä ovat mm. Minä-vihot itsearviointiin sekä mallit taitopedagogiikan näkyväksi tekemiseksi. Pedagogisen vuosikellon avulla laaja-alaiset tavoitteet niveltyvät oppiaineisiin ohjaten niiden sisältö- ja menetelmävalintoja.

  Lukuvuoden 2021-22 laaja-alaisen osaamisen tavoitteet Kasakkamäen koulussa

   

  1/4: HYVINVOINTI, ARJENTAIDOT, MOK​ Lahti ympäristöpääkaupunki L3 ja L7

  2/4: VUOROVAIKUTUS, ILMAISU, JUHLAT​ L2

  3/4: MONILUKUTAITO, KRIITTINEN AJATTELU, TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN​ L1 ja L4

  4/4: YRITTÄJYYS, YRITTELIÄS ASENNE​ L6

  -DIGITAIDOT L5  KEHiTTYVÄT PITKIN VUOTTA -​

   

  Tänä lukuvuonna pilotoimme yhdessä Kärpäsen koulun kanssa laaja-alaisiin taitoihin eli taitopedagogiikkaan liittyvää Taitodiplomia. Oppilas voi osoittaa osaamistaa sinnikkyydessä, luovuudessa tai teknologiaosaamisessa. Osallistuminen on vapaaehtoista ja siihen saa tukea omalta opettajalta ja koulun tutor- opettajalta. Taitodiplomin tavoitteena on tukea laaja-alaista osaamista, mutta se ei liity oppiaineiden arviointiin.

 • Kasakkamäen koulussa vuonna 2019 ja sen jälkeen ensimmäisellä luokalla aloittaneet oppilaat voivat valita kolmannelta luokalta alkavana A2-kielenä espanjan, saksan tai kiinan. Espanjan opetus järjestetään yhteistyössä Jalkarannan ja Kärpäsen koulujen kanssa. Saksan opetus toteutetaan yhteistyössä Jalkarannan koulun kanssa. Kiinan kielen opetus järjestetään yhteisesti kaikille lahtelaisille kiinan valinneille oppilaille etäyhteyksin toteutattavana opetuksena.

  Elokuussa 2021 neljännen luokan aloittavat oppilaat voivat valita englannin A2-kieleksi, jos oppilas opiskelee ensimmäisenä vieraana kielenä muuta kuin englantia.

  Lue lisää peruskoulujen kielitarjonnasta. 

  1. Kunnioitan muita ihmisiä.
  2. Käytän kaunista kieltä. En kiroile.
  3. Säilytän työrauhan oppitunneilla.
  4. Liikun koulussa muiden työrauhan huomioiden.
  5. Muistan ottaa kengät ja päähineen pois sisään tullessa.
  6. Pidän huolta koulutarvikkeistani ja koulun muusta omaisuudesta.
  7. Kuljen koulumatkan liikennesääntöjä ja hyviä tapoja noudattaen.
  8. Noudatan välitunneilla annettuja ohjeita.
  9. Noudatan hyviä ruokailutapoja.
  10. Käytän kännykkää tai muita mobiililaitteita koulussa vain opettajan luvalla enkä kuvaa enkä julkaise mitään ilman lupaa.
  11. Huolehdin käsienpesusta.
  12. Pidän yllä Kasiksen yhteishenkeä.
 • Lue lisää peruskoulujen vanhempaintoimikunnan tehtävästä ja merkityksestä kodin ja koulun yhteydenpidon välineenä.

Yhteystiedot

Opetushenkilöstön yhteystiedot löytyvät Wilmasta. Kirjautuminen vaaditaan.