Hyppää sisältöön

Kasakkamäen koulu

Kasakkamäen peruskoulu sijaitsee Salpausselän harjun katveessa. Sijainti tarjoaa hyvät mahdollisuudet liikuntaan, luonnon tutkimiseen ja ulkona oppimiseen. Koulussa toimivat Riihelän päiväkodin esiopetus ja alakoulun luokat 1-6. Oppilaita on tällä hetkellä noin 290. Opettajia koulussamme on 17 ja koulunkäyntiavustajia 3.

Kehitämme jatkuvasti oppimisympäristöämme yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa ja toteutamme laajasti opetusmenetelmänä samanaikaisopettajuutta. Kasakkamäen koulu on turvallinen ja suvaitsevainen oppimisen yhteisö, jossa sekä oppilaat että aikuiset yhdessä toimien muodostavat myönteisen oppimisen ympäristön.

Koulullemme tärkeitä asioita ovat:

 • vastuun ottaminen omasta oppimisesta niin tiedon kuin taitojen opettelussa
 • myönteinen elämänasenne ja halu kehittyä
 • yhdessä tekeminen
 • suvaitsevaisuus
 • koulukiusaamisen ehkäiseminen
 • Lue lisää peruskoulujen kielitarjonnasta.

  1. Olen kohtelias ja ystävällinen.
  2. Säilytän työrauha oppitunneilla.
  3. Liikun koulussa rauhallisesti ja meluamatta.
  4. En käytä sisätiloissa pipoa tai lippistä.
  5. Pidän huolta koulutarvikkeistasi ja koulun muusta omaisuudesta.
  6. Kuljen koulumatka liikennesääntöjä ja hyviä tapoja noudattaen.
  7. Noudatan välitunneilla annettuja ohjeita.
  8. Noudatan hyviä ruokailutapoja.
  9. Käytän kännykkää tai muita mobiililaitteita koulussa vain opettajan luvalla enkä kuvaa enkä julkaise mitään ilman lupaa.
  10. Pidän yllä Kasiksen hyvää henkeä
 • Lue lisää peruskoulujen vanhempaintoimikunnan tehtävästä ja merkityksestä kodin ja koulun yhteydenpidon välineenä.

Kasakkamäen koulun visio
Kasakkamäen koulun visio

Yhteystiedot

Opetushenkilöstön yhteystiedot löytyvät Wilmasta. Kirjautuminen vaaditaan.