Hyppää sisältöön

Kirkonkylän koulu

Erkki Hämäläinen
Kirkonkylän peruskoulu
Koulu harjun päältä järvinäkymin

Kirkonkylän peruskoulu sijaitsee Nastolan alueella. Koulumme on 1. – 6. luokkien alakoulu, jossa on lisäksi opetusta 1. – 9. luokkien toiminta-alueittain tai yksilöllistetyn oppimäärän mukaan oppiaineittain opiskeleville oppilaille. Koulussamme on noin 200 oppilasta. Koulun tiloissa työskentelee myös eskariryhmä.

Turvallinen koulu keskellä kylää

Koulun arvot: Toivo​, kunnioitus, yhteistyö  

Kirkonkylässä oppilaat saavat vankat perustaidot, joilla pärjäävät elämässä. Jokaista ohjataan lukemaan, kirjoittamaan, ja matemaattiseen ajatteluun. Oppilaat oppivat käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa osana arkityötä, sekä käyttäytymään toiset huomioon ottaen.

Oppilaskunnan hallitus kokoontuu aktiivisesti, järjestää tapahtumia ja ottaa kantaa asioihin.

Yhteisöllinen oppilashuolto toimii ennaltaehkäisevästi. Opettajat ottavat aikaa kaveri- ja tunnetaitojen opettamiseen. Oppilaat toimivat vertaissovittelijoina (VERSO), opettajat pyrkivät ratkaisukeskeisyyteen (RESTOratiivinen sovittelu) ja kiusaamisen vastainen KiVa-koulu -ohjelma on käytössä.

Hyödynnämme lähiympäristön harjumaisemaa ja koulun pihaa eri aineiden pistetyöskentelyssä ja liikunnassa.

 

 • Tähän päivittyy…

 • Tähän päivittyy arvoista…

 • Tähän päivittyy opetuksesta…

 • Tähän päivittyy…

 • Yhteystiedot Kirkonkylän peruskoulu
  Rehtori Suvi Rantalainensuvi.rantalainen@lahti.fi p. 0407254634
  Apulaisjohtaja Mira Tolonenmira.tolonen@edu.lahti.fi p. 044 7698 862
  Koulusihteeri Marja-Leena Pykälistömarja-leena.pykalisto@lahti.fip. 044 7909 343
  Opetushenkilöstö
  1A Anne Komonenanne.komonen@edu.lahti.fi p. 044 7909 345
  2A Arttu Koskinenarttu.koskinen@edu.lahti.fi p. 044 7909 342
  3A Heidi Lindfelt heidi.lindfelt@edu.lahti.fip. 040 762 2289
  3B Kerttuli Metsokerttuli.metso@edu.lahti.fip. 044 7698 815
  1-3Y Kirsti Wessmankirsti.wessman@edu.lahti.fi p. 044 416 4566
  4A Varpu Lehmustovarpu.lehmusto@edu.lahti.fi p. 044 7698 792
  4B Kari Taskinenkari.taskinen@edu.lahti.fi p. 044 7909 418
  5A Mikko Kähkönenmikko.kahkonen@edu.lahti.fi p. 044 7698 621
  5B Tuija Kauriatuija.kauria@edu.lahti.fi p. 044 7909 349
  6A Jouni Ruotanen jouni.ruotanen@edu.lahti.fip. 044 7909350
  6B Mira Tolonenmira.tolonen@edu.lahti.fi p. 044 7698 862
  ELA Noora Kallioinennoora.kallioinen@edu.lahti.fip. 040 1848 707
  Koulunkäynninohjaajat
  Sari Ahderinnesari.ahderinne@edu.lahti.fi p. 044 7698 696
  Sirkku Kataja-Bomb, diabetesvast.sirkku.kataja-bomb@edu.lahti.fi p. 0440 187 146
  Anna-Liisa Laitinenanna-liisa.laitinen@edu.lahti.fip. 044 482 0559
  Anne Porala, kuljetusvastaavaanne.porala@edu.lahti.fi p. 044 482 6401 
  Oppilashuoltohenkilöstö
  Terveydenhoitaja Taru Rosenqvist TI, PEtaru.rosenqvist@phhyky.fi p. 040 8672 975
  Koulupsykologi Riina Hattunen, KEriina.hattunen@lahti.fip. 0440187221
  Koulukuraattori Marko Vepsäläinen, TOmarko.vepsalainen@lahti.fi p. 044 018 7232
  Emäntä Sari Juskop. 044 7909341
  Siivous Marja Louhelainenp. 044 416 4904
  Kiinteistönhuolto Juha Varttinenp. 040 7479707
  Kiinteistöpäivystysp. 0400 840612
  Iltapäivätoiminta Jaana Tervonenkirkonkyla@lastenliitto.fip. 050 524 1651
  ESKARI, Aurinkorinteen pk alainenp. 040 1812 221

Yhteystiedot

Opetushenkilöstön yhteystiedot löytyvät Wilmasta. Kirjautuminen vaaditaan.