Hyppää sisältöön

Lähteen peruskoulun Liipolan toimipiste

Lähteen peruskoulun Liipolan toimipiste sijaitsee monitoimitalo Onnissa ja on 1. – 4. luokkien alakoulu. Oppilaita koulussa on 190. Koulussa toimii yleisopetuksen luokkia ja alueellisia pienluokkia

Lähteen peruskoulun Liipolan toimipisteessä painotetaan terveitä elämäntapoja ja suvaitsevuuskasvatusta. Arvostamme toimivaa koulun ja kodin välistä yhteistyötä sekä moniammatillista oppilashuoltotyötä. Näillä pyrimme tukemaan oppilaan tasapainoista elämänhallintaa.

Opetuksen ja kasvatuksen päämääränä on oppilaan monipuolisen kasvun, tehokkaan oppimisen ja persoonallisuuden eheytymisen tukeminen. Koulussamme toimitaan myönteisessä oppimisilmapiirissä ja käytetään monipuolisia ja vaihtelevia opetusmenetelmiä.

Oppilaita kasvatetaan suvaitsevuuteen ja rauhantahtoisuuteen. Oppimisessa ja kasvamisessa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon oppilaiden erilaiset taustat ja oppimisedellytykset.

  • Lähteen koulun Liipolan toimipisteessä vuonna 2019 ja sen jälkeen ensimmäisellä luokalla aloittaneet oppilaat voivat valita kolmannelta luokalta alkavana A2-kielenä espanjan, saksan, ruotsin tai kiinan. Espanjan, saksan ja ruotsin opetus toteutetaan yhteistyössä Lähteen koulun sekä Renkomäen koulun kanssa. Kiinan kielen opetus järjestetään yhteisesti kaikille lahtelaisille kiinan valinneille oppilaille etäyhteyksin toteutattavana opetuksena.

    Elokuussa 2021 neljännen luokan aloittavat oppilaat voivat valita englannin A2-kieleksi, jos oppilas opiskelee ensimmäisenä vieraana kielenä muuta kuin englantia.

    Lue lisää peruskoulujen kielitarjonnasta. 

  • Lue lisää peruskoulujen vanhempaintoimikunnan tehtävästä ja merkityksestä kodin ja koulun yhteydenpidon välineenä.

Yhteystiedot

Opetushenkilöstön yhteystiedot löytyvät Wilmasta. Kirjautuminen vaaditaan.