Hyppää sisältöön

Lähteen peruskoulun Liipolan toimipiste

Lähteen peruskoulun Liipolan toimipiste sijaitsee monitoimitalo Onnissa ja on 1. – 4. luokkien alakoulu. Oppilaita koulussa on 190. Koulussa toimii yleisopetuksen luokkia ja alueellisia pienluokkia

Lähteen peruskoulun Liipolan toimipisteessä painotetaan terveitä elämäntapoja ja suvaitsevuuskasvatusta. Arvostamme toimivaa koulun ja kodin välistä yhteistyötä sekä moniammatillista oppilashuoltotyötä. Näillä pyrimme tukemaan oppilaan tasapainoista elämänhallintaa.

Opetuksen ja kasvatuksen päämääränä on oppilaan monipuolisen kasvun, tehokkaan oppimisen ja persoonallisuuden eheytymisen tukeminen. Koulussamme toimitaan myönteisessä oppimisilmapiirissä ja käytetään monipuolisia ja vaihtelevia opetusmenetelmiä.

Oppilaita kasvatetaan suvaitsevuuteen ja rauhantahtoisuuteen. Oppimisessa ja kasvamisessa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon oppilaiden erilaiset taustat ja oppimisedellytykset.

Yhteystiedot

Opetushenkilöstön yhteystiedot löytyvät Wilmasta. Kirjautuminen vaaditaan.