Hyppää sisältöön

Möysän koulu

Kuva: Veikko Ulmala

Möysän koulu on monipuolinen, innostava ja innostuva oppimisympäristö Lahden keskustan tuntumassa kauniin Joutjärven ja luonnon läheisyydessä.  Koulussamme opiskelee 1 – 5-luokkien oppilaita sekä yleisopetuksessa että luokkamuotoisessa erityisopetuksessa. Oppilaita on noin 390 ja henkilökuntaa 40. Toteutamme yleisopetuksen ja erityisopetuksen välillä muun muassa joustavia opetusjärjestelyjä. Päärakennuksen lisäksi meillä on syksyllä 2020 valmistunut lisärakennus, jossa on opetustilojen lisäksi Lahden nuorisopalveluiden Möysän nuorisotila. Koulumme tiloissa toimivat myös esikoulu, iltapäiväkerho sekä hammashoitolan, ateriapalveluiden ja laitoshuollon henkilöstöä. Möysän päiväkodin esikouluryhmien kanssa teemme yhteistyötä viikoittain.

Arvot koulussamme

Välitämme toisistamme ja pidämme yhtä”.

Meille tärkeitä koulumme toimintaa ja valintoja ohjaavia arvoja ovat turvallisuus, hyväksyntä ja välittäminen, hyvät tavat, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, yksilöllisyys ja vastuuntuntoisuus itseä ja toisia kohtaan sekä  luonnonläheisyys ja ympäristön arvostaminen. Näiden arvojen avulla kasvatamme oppilaitamme yhteisöllisyyteen.

 • Lukuvuosi 2021 – 2022
  alkaa ke 11.8.2020
  klo 9 -13

  syysloma 25. – 31.10.2020 (vk 43)
  joululoma 23.12.2020 – 9.1.2021, syyslukukausi päättyy ke 22.12.2021.
  talviloma 28.2. – 6.3.2021 (vk 9)
  lukuvuosi päättyy la 4.6.2021
  lukuvuosi päättyy la 4.6.2022

  Perusopetuslain ja lukioasetuksen mukaan koulu alkaa elokuussa ja päättyy viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Työpäiviä on lukuvuodessa 190. / Sivistyslautakunta 6.10.2020

   


   Lukuvuoden 2021-2022 koulupäivien runko on koulussamme seuraavanlainen:
   
  Oppitunnit alkavat:
  klo 8.00, 8.45 (3.-5.-luokat), 9.00 (1.-2.luokat), 10.00,( 10.50), 12.15, 13.15, 
   
  Välitunnit:
  1.-2. luokat
  klo 8.45- 9.0010.25-10.55, 12.00-12.1513.00-13.15
   
  3 5. luokat
  klo 9.30-10.0011.45- 12.1513.00- 13.15

 • Möysän koulu
  Hiljankuja 6, 15150 Lahti

  Rehtori Kaisa Tukia, p. 050 398 5082, kaisa.tukia(at)lahti.fi
  Apulaisjohtaja Petri Meriläinen, p. 050 383 6526, petri.merilainen(at)edu.lahti.fi
  Koulusihteeri Laura Kuokkanen, p. 044 482 6652, laura.kuokkanen(at)lahti.fi
  Sihteeri Möysän koululla ti, ke ja to

  OPETUSHENKILÖSTÖ lukuvuonna 2020-2021:

  Opettajat ovat tavoitettavissa työpuhelimista varmimmin klo 8-16 välisenä aikana.

  Opettajat ja luokat
  1a Marvaila Pirjo 050 398 5038
  1b Siponen Piia 044 482 6493
  1c Uolamo Mirella 050 311 1688
  1d Sanna Vertanen 044 769 8718
  1e – 2e Heini Kiskola 050 311 1682
  2a Heini Nieminen 050 398 5039
  2b Marika Nurminen 050 398 5043
  2c Heli Tuominen 050 398 5351
  3ab Virve Mäki 044 416 3699
  3ab Riitta Olanterä 050 311 1689
  3c Jutta R.
  3d Vera Viitasuo 044 482 6274
  3e – 4e Heidi Korvenranta 044 716 1791
  4a Petri Meriläinen 050 383 6526
  4b Päivi Maattola-Pohjola 050 311 1680
  4c Henry Heinonen 044 416 3700
  4d Jenina Jylhä 050 311 1685
  5a Jussi Laherto 050 311 1686
  5bc Paulina Schavikin-Myllylä 050 398 5042
  5bc Hanna Teräväinen 050 398 5044
  Laaja-alainen erityisopetus
  1.–2. luokat  Johanna Tikkanen 050 311 1687
  3.–4. luokat Outi Korkka 044 482 6494
  5. luokat Anne Nieminen 050 398 5350
  Resurssiopetus ja aineenopetus
  käsityö + liikunta Aku Mäntynen 044 482 6650
  resurssiopetus Maarit Suutari-Pyykkö 050 398 5033
  englanti Mirva Rauhamäki 050 387 8726
  suomi 2. kielenä Virpi Hyyrynen 050 311 1631
  ortodoksiuskonto Tapio Kyyhkynen 050 311 1648
  venäjä äidinkielenä Alla Tyuvina 044 416 3717
  arabia äidinkielenä Daowd Babiker

   

  Koulunkäyntiavustajat:
  Ampuja Ulla, kuljetusvastaava 050 3111 684
  Ihalainen Anne 044 482 6277
  Lindberg Anu 044 482 6273
  Nyman Miriam  044 482 6554
  Pitkänen Johannes 044 482 6555
  Sievänen Sini 044 416 2834
  Valio Jaana 044 482 6276

  Opettajien sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(at)edu.lahti.fi

  Terveydenhoitaja: Sari Kristiansen 044 416 2796. Tavattavissa koululla ma, ti, ke ja kaksi kertaa kuukaudessa perjantaisin.

  Koulupsykologi: Jenni Parikka 044 482 0775 tavattavissa koululla ke- to sopimuksen mukaan.

  Koulukuraattori: Minna Into (opintovapaalla) sijainen Mari Vallius 044 416 4814 tavattavissa koululla sopimuksen mukaan.

  Oppilaiden hammashoito: Koulun oma hoitola (keskitetty ajanvaraus) Ajanvarauksen puhelinnumero on 03- 818 4911 (klo 7.30-16.00) taikka internetin kautta www.lahtihammas.fi

  Iltapäiväkerhon vastuuohjaaja: Marina Blomberga , p. 044 506 5657 moysa@lastenliitto.fi

  Möysän päiväkodin esikoulu: puh. 044 7161 881, 044 7161 882
  varhaiskasvatuksen opettajat Anita Sulin ja Pia Kakkonen

  Ruokailu: Jaana Hämynen 050 398 5301

  Huoltomies: 050 385 6516

 •  

  REILUN VUOROVAIKUTUKSEN PELISÄÄNNÖT

  • Kuuntelen ja kysyn muilta
  • Kerron asiani selkeästi ja toista kunnioittavasti
  • Odotan omaa puheenvuoroani / osallistun keskusteluun
  • Annan rakentavaa palautetta

  Kouluarjessa meille tärkeää  ovat turvallisuus, hyväksyntä ja välittäminen, hyvät tavat, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, yksilöllisyys ja vastuuntuntoisuus itseä ja toisia kohtaan sekä  luonnonläheisyys ja ympäristön arvostaminen. Näiden arvojen avulla kasvatamme oppilaitamme yhteisöllisyyteen.

  Perustaitojen ja -tietojen oppimisen ohella korostamme yhteisvastuullisuutta, joka näkyy toisten huomioimisena ja luontevana käyttäytymisenä eri tilanteissa. Uskomme, että tukemalla lapsen terveen itsetunnon kehittymistä hänestä tulee toiset huomioonottava sekä omanarvon ja vastuunsa tiedostava koululainen.

  Koulussamme ovat käytössä vertaissovittelun Verson, restoratiivisen sovittelun Reston sekä KiVa- koulun toimintatavat.

 • Yhteistyön tavoitteet:

  • Vertaistuki, itsetunnon vahvistuminen, mallioppiminen
  • Yhteisöllisyyden ja vastuuntunnon kehittyminen
  • Tutut henkilöt ja tilat helpottavat esikoulusta kouluun siirtymistä —> turvallisuuden tunne
  • Toiminnallisuuden lisääntyminen
  • Kollegiaalinen tuki ja osaamisen jakaminen
  • Tiedon siirtyminen arjessa
  • Kasvatuskumppanuuden vahvistuminen
  • Opetussuunnitelman perusteiden toteutuminen
  • Lapselle annetaan mahdollisuus työskennellä erikokoisissa ryhmissä

  Syys- lokakuussa esikoululaiset ja ykkösluokkalaiset tulevat tutuiksi tutustumisleikkien ja retkien avulla. Viikoittaisten aamupäivätuokioiden aiheina koko vuoden ovat leikki ja liikunta, yhteistyötaidot sekä luontosuhteen vahvistaminen. Yhteistyön vuosi päättyy yhteiseen päätöstapahtumaan.

  Tarvittavat nivelpalaverit pidetään huhtikuun loppupuolella yhdessä esikoulunopettajan, vanhempien, koulun rehtorin ja opettajien kanssa.

  Toukokuussa vanhemmat tapaavat lastensa tulevat opettajat koulutulokkaiden vanhempainillassa. Tämän jälkeen eskarilaiset tutustuvat tulevaan luokkaansa, luokkatovereihin ja opettajaansa.

 • Koulun tehtävänä on tukea jokaisen oppilaan yksilöllistä kehittymistä, tarjota erilaisia oppimisen tapoja sekä ohjata tunnistamaan kullekin lapselle ominaisin tapa omaksua uutta. Jokainen koululainen on joko yleisen tuen, tehostetun tuen taikka erityisten tukitoimien piirissä. Nämä oppimisen tuen vaiheet ja prosessit on kuvattu tarkemmin koulun vuosisuunnitelmassa (luettavissa wilmasta).

  Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Oppilashuolto kuuluu koko kouluyhteisölle. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Rehtorin johtama koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Oppilashuoltoryhmän tehtävänä on osaltaan tukea niin kouluryhmien kuin yksittäisten oppilaiden oppimisita ja hyvinvointia.  Oppilashuoltoryhmän tehtävänä on sopivia ratkaisumalleja etsimällä omalta osaltaan edistää välittämisen ja myönteisen vuorovaikutuksen kulttuuria.

  Tämän lisäksi oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Yksittäisen oppilaan asioita käsitellään  tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä.

  Sekä yhteisöllistä että yksilökohtaista oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa.

  Oppilashuoltoryhmä lukuvuonna 2020-2021:
  Rehtori Kaisa Tukia p. 050 398 5082
  Erityisopettaja Johanna Tikkanen(1.-2. -luokat) p. 050 311 1687
  Erityisopettaja Outi Korkka (3.-4. -luokat) p. 044 482 6494
  Erityisopettaja Anne Nieminen (4. -5. Luokat) p. 050 398 5350
  Kouluterveydenhoitaja Sari Kristiansen p. 044 416 2796
  Koulupsykologi Jenni Parikka p. 044 482 0775
  Koulukuraattori Minna Into (opintovapaalla), sijainen Mari Vallius p. 044 416 4814

  Möysän koulun yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma 2019-2022

  Lisää Lahden kaupungin oppilashuollosta.

 • Möysän koulun järjestyssäännöt pohjautuvat koulumme arvoihin (turvallisuus, hyväksyntä ja välittäminen, hyvät tavat, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, yksilöllisyys ja vastuuntuntoisuus itseä ja toisia kohtaan sekä  luonnonläheisyys ja ympäristön arvostaminen) sekä opetushallituksen antamaan ohjeistukseen. Järjestyssäännöillä edistämme koulumme sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

  REILUN VUOROVAIKUTUKSEN PELISÄÄNNÖT:

  •  Kuuntelen ja kysyn muilta.
  •  Kerron asiani selkeästi ja toista kunnioittavasti.
  •  Odotan omaa puheenvuoroani / osallistun keskusteluun.
  •  Annan rakentavaa palautetta.

   

  HYVÄT KÄYTÖSTAVAT KOULUSSAMME:

  • Olen ystävällinen kaikille.​
  • Muistan tervehtiä ja kiittää.
  • Puhun kohteliaasti.
  • Pukeudun asiallisesti ja sään mukaisesti.​
  • Saavun ajoissa kouluun. ​
  • Noudatan koulumatkalla liikennesääntöjä. ​
  • Laitan päällysvaatteet ja kengät naulakkoon. ​
  • Jos huomaan kiusaamista, kerron siitä aikuiselle.​
  • Sisätiloihin tullessani otan päähineen päästäni.

   

  TOIMINTA KOULUSSA:

  •  Huolehdin koulutarvikkeistani ja –tehtävistäni.
  •  Annan työrauhan kaikille.
  •  Kuljen koulutiloissa rauhallisesti.
  •  Noudatan opettajan ohjeita kännykän ja muiden mobiililaitteiden käytössä.
  •  Toimin vastuullisesti sosiaalisessa mediassa.
  • Käsittelen koulun omaisuutta huolellisesti, enkä ota luvatta toisen omaisuutta. Korvaan aiheuttamani vahingon.
  • Pidän kouluympäristöni siistinä ja huolehdin omien jälkieni siivoamisesta.
  • Ilmoitan turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta aikuiselle.

   

  VÄLITUNNEILLA

  • Menen välitunnille viivyttelemättä ja tulen ajoissa oppitunnille.
  • Pysyn koulualueella.
  • Otan kaikki leikkeihin mukaan.
  • Heitän lumipalloja vain lumipalloseinään. Kivien annan pysyä maassa.

   

  KOULURUOKAILUSSA

  • Jonotan rauhallisesti.
  • Pesen ja kuivaan käteni huolellisesti.
  • Pyrin syömään sen, minkä lautaselleni otan.
  • Noudatan hyviä ruokailutapoja.

   

  POISSAOLOT

  • Huoltaja ilmoittaa mahdollisimman pian koululle, jos olen sairaana.
  • Huoltajani anoo etukäteen kirjallisesti luvan muuhun poissaoloon.
   (Luokanopettajalta 1-5 päivää ja rehtorilta yli 5 päivää.)
  • En tule sairaana kouluun.

   

  Möysän koulu on savuton ja päihteetön.
  Järjestyssäännöt ovat näkyvillä koulun sivuilla.
  Järjestyssäännöistä keskustellaan luokassa opettajan johdolla lukuvuoden alussa ja tarvittaessa kerrataan.

 • Koulunkäynti on lapsen työtä. Säännöllinen koulutyöhön osallistuminen auttaa lasta kiinnittymään omaan ryhmäänsä ja varmistaa parhaat mahdolliset oppimisen tulokset. Lukuvuoden sisälle sijoittuvat loma-ajat jaksottavat koulutyötä ja antavat mahdollisuuden lepoon ja virkistykseen. Koulu toivoo, että muulle ajalle haettavat lomat harkitaan perheessä tarkoin.

  Lahden kaupungissa on yhteiset toimintaohjeet koulupoissaolojen seurantaan ja puuttumiseen tilanteissa, joissa poissaolotuntien määrät ylittyvät ja mahdollisesti vaarantavat lapsen oppimisen. Jos poissaoloja alkaa kertyä, olkaa rohkeasti yhteydessä luokanopettajaan tai koulukuraattoriin, jotta huolta aiheuttavaa tilannetta päästään nopeasti ratkaisemaan.

  Koulupoissaoloihin puuttumisen yhteistyömallin löydät täältä.

 • Koulussa toimiva oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti vastuuopettajien johdolla. Jokaiselta luokalta oppilaat ovat valinneet luokkaedustajansa oppilaskunnan hallitukseen. Oppilaskunnan hallitus on viestinnän väylänä molempiin suuntiin oppilaita koskevissa asioissa. Oppilaskuntaedustajat tuovat kokouksiin luokissa esiin tulleita asioita, tapahtumaehdotuksia, välinehankintoja jne. Oppilaskuntakokouksista edustajat taas vievät luokkiin ehdotuksia ja asioita, joista pyydetään luokan mielipidettä.

  Oppilaskunta kokoontuu noin 1 – 2 kertaa kuukaudessa välitunnin aikana. Ohjaavana opettajana toimii Petri Meriläinen ja Riitta Olanterä.

  Oppilaskunnan hallitukseen kuuluu 15 oppilasjäsentä sekä varajäsenet luokilta 1 – 5.

   

 • Möysän koulun vanhempaintoimikunta on nimeltään Möysän Ystävät. 

  Koulun vanhempaintoiminta on vapaaehtoistoimintaa, johon jokainen vanhempi on tervetullut mukaan. Vanhempaintoimikunta tarjoaa vanhemmille keskustelupaikan ja  vaikuttamiskanavan perheille tärkeissä asioissa.

  Möysän Ystävät järjestää yhteisöllisiä tapahtumia, joilla tiivistetään kodin ja koulun yhteistyötä. Tapahtumien tuotto käytetään koko koulun oppilaiden hyväksi. Kumppaneina koti ja koulu luovat lapsille ja nuorille turvallisen kasvu- ja oppimisympäristön.

  Möysän Ystävät kokoontuvat hulvattoman hauskoihin kokouksiin kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 18.00 Möysän koulun opettajanhuoneeseen. Koronaikana tapaamiset etänä.

  Tule rohkeasti mukaan rentoon joukkoon!

  Lisätietoa antaa: Heini Kiskola, 050 311 1682

  Lue lisää peruskoulujen vanhempaintoimikunnan tehtävästä ja merkityksestä kodin ja koulun yhteydenpidon välineenä.

 • Jokainen oppilas aloittaa englannin kielen opiskelun jo enimmäisellä luokalla. Tämän jälkeen kolmannelta luokalta on mahdollista valita toinen opiskeltava (A2) kieli.

  Möysän oppilaiden on mahdollista valita A2-kieleksi saksa, espanja tai kiina.

  A2-kielen kieliohjelma toteutetaan kielipoluittain:

  • kielipolun muodostavat koulut tarjoavat yhteisellä kielitarjottimella valinnaisia A2-kieliä
  • opetusryhmä voi syntyä yhden tai useamman kielipolulla olevan koulun oppilaista
  • opetusryhmä syntyy, jos vähintään 12 oppilasta on valinnut kyseisen kielen kielipolulla
  • opetus toteutetaan lähiopetuksena tai monimuoto-opetuksena, jolloin oppilaat opiskelevat osan tunneista omalta koulultaan etäyhteyksiä hyödyntäen.

  Kaikkien oppilaiden on mahdollista valita kiina A2-kieleksi. Kiinan opetus järjestetään etäyhteyksin toteutettavana opetuksena: opetusryhmä muodostuu useamman koulun oppilaista. Oppilaat opiskelevat omilla kouluillaan aikuisen valvonnassa ja opetus tapahtuu Teamsissa.

  A2-kielen opinnot jatkuvat Lahden Yhteiskoulun yläkoulussa.

  Lue lisää peruskoulujen kielitarjonnasta.

Yhteystiedot