Hyppää sisältöön

Möysän koulu

Möysän koulussa opiskellaan yleisopetuksen luokissa vuosiluokilla 1-5. opitaan.

Möysän koulu sijaitsee Lahden keskustan tuntumassa kauniin Joutjärven ja luonnon läheisyydessä. Uusissa ja osin peruskorjatuissa koulutiloissamme oppilaita on 386 ja henkilökuntaa 40.

Koulumme tiloissa toimivat toimii myös esikoulu, iltapäiväkerho sekä hammashoitolan, ateriapalvelujen ja laitoshuollon henkilöstöä.

Möysän päiväkodin esikouluryhmien kanssa teemme yhteistyötä viikoittain.

Koulumme toiminta-ajatus

Jo yläkouluun siirtyneen oppilaamme Lilli Ahon sanoin: ”Välitämme toisistamme ja pidämme yhtä.”

Elämänpolku vie eri tilanteisiin, mutta tärkeät ajatukset jäävät elämään –lauseen löydät koulumme sisääntuloaulasta!

Koulumme ydintehtävänä on taata jokaisen oppijan oppiminen siten, että hän yltäisi omaan parhaimpaansa, turvallisissa puitteissa, oppimisen iloa unohtamatta. Tavoitteenamme on, että erilaisten oppimismenetelmien ja perustaitojen opettamisen avulla oppilas oppii tunnistamaan itselleen ominaisen tavan oppia ja kehittyä. Joustavien ryhmäjakojen avulla jokainen oppilas saa tarvitsemansa tuen oppimiseen.

Koulumme arvot

Kouluarjessa meille tärkeää ovat hyväksyntä ja välittäminen, oikeudenmukaisuus, yksilöllisyys ja turvallisuus sekä vastuuntuntoisuus itseä ja toisia kohtaan. Näiden arvojen avulla kasvatamme oppilaitamme yhteisöllisyyteen.

Perustaitojen ja -tietojen oppimisen ohella korostamme yhteisvastuullisuutta, joka näkyy toisten huomioimisena ja luontevana käyttäytymisenä eri tilanteissa. Uskomme, että tukemalla lapsen terveen itsetunnon kehittymistä hänestä tulee toiset huomioonottava sekä omanarvon ja vastuunsa tiedostava koululainen.

Koulussamme ovat käytössä Verso, KiVa- koulu ja tulevana lukuvuotena myös restokoulutuksen tuottamat toimintatavat.

Yhteystiedot

Opetushenkilöstön yhteystiedot löytyvät Wilmasta. Kirjautuminen vaaditaan.