Hyppää sisältöön

Möysän koulu

Kuva: Veikko Ulmala

Möysän koulu on monipuolinen, innostava ja innostuva oppimisympäristö Lahden keskustan tuntumassa kauniin Joutjärven ja luonnon läheisyydessä.  Koulussamme opiskelee 1 – 5-luokkien oppilaita sekä yleisopetuksessa että luokkamuotoisessa erityisopetuksessa. Oppilaita on noin 390 ja henkilökuntaa 40. Toteutamme yleisopetuksen ja erityisopetuksen välillä muun muassa joustavia opetusjärjestelyjä. Päärakennuksen lisäksi meillä on syksyllä 2020 valmistunut lisärakennus, jossa on opetustilojen lisäksi Lahden nuorisopalveluiden Möysän nuorisotila. Koulumme tiloissa toimivat myös esikoulu, iltapäiväkerho sekä hammashoitolan, ateriapalveluiden ja laitoshuollon henkilöstöä. Möysän päiväkodin esikouluryhmien kanssa teemme yhteistyötä viikoittain.

Arvot koulussamme

Välitämme toisistamme ja pidämme yhtä”.

Meille tärkeitä koulumme toimintaa ja valintoja ohjaavia arvoja ovat turvallisuus, hyväksyntä ja välittäminen, hyvät tavat, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, yksilöllisyys ja vastuuntuntoisuus itseä ja toisia kohtaan sekä  luonnonläheisyys ja ympäristön arvostaminen. Näiden arvojen avulla kasvatamme oppilaitamme yhteisöllisyyteen.

Ajankohtaista

Haluamme muistuttaa, että koulun portin edustan liikenneympyrä on varattu koulutakseille ja koulun yläpiha eskarilaisten saattajille. Ethän autoile liikenneypyrässä tai koulun piha-alueella. Autolla saatettavan oppilaan voi jättää kyydistä turvallisesti Sammuttajankadulla tai Viipurintien varteen. Kiitos!

 

 

 • Lukuvuosi 2021 – 2022
  alkaa ke 11.8.2021
  klo 9 -13

  syysloma 25. – 31.10.2021 (vk 43)
  joululoma 23.12.2021 – 9.1.2022,
  syyslukukausi päättyy ke 22.12.2021.

  talviloma 28.2. – 6.3.2022 (vk 9)
  lukuvuosi päättyy la 4.6.2022

  Lisäksi kalenterin mukaisia vapaapäiviä ovat seuraavat:
  Itsenäisyyspäivä maanantai 6.12.2021
  Pääsiäinen perjantai 15. –  maanantai 18.4.2022
  Helatorstai 26.5.2022

  Perusopetuslain ja lukioasetuksen mukaan koulu alkaa elokuussa ja päättyy viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Työpäiviä on lukuvuodessa 190. / Sivistyslautakunta 6.10.2020

     Lukuvuoden 2021-2022 koulupäivien runko on koulussamme seuraavanlainen:
   
  Oppitunnit alkavat:
  klo 8.00, 8.45 (3.-5.-luokat), 9.00 (1.-2.luokat), 10.00,( 10.50), 12.15, 13.15, 
   
  Välitunnit:
  1.-2. luokat
  klo 8.45- 9.0010.30-10.55, 12.00-12.1513.00-13.15
   
  3 5. luokat
  klo 9.30-10.0011.45- 12.1513.00- 13.15

 • Jokainen oppilas aloittaa englannin kielen opiskelun jo enimmäisellä luokalla. Tämän jälkeen kolmannelta luokalta on mahdollista valita toinen opiskeltava (A2) kieli.

  Möysän oppilaiden on mahdollista valita A2-kieleksi saksa, espanja tai kiina.

  A2-kielen kieliohjelma toteutetaan kielipoluittain:

  • kielipolun muodostavat koulut tarjoavat yhteisellä kielitarjottimella valinnaisia A2-kieliä
  • opetusryhmä voi syntyä yhden tai useamman kielipolulla olevan koulun oppilaista
  • opetusryhmä syntyy, jos vähintään 12 oppilasta on valinnut kyseisen kielen kielipolulla
  • opetus toteutetaan lähiopetuksena tai monimuoto-opetuksena, jolloin oppilaat opiskelevat osan tunneista omalta koulultaan etäyhteyksiä hyödyntäen.

  Kaikkien oppilaiden on mahdollista valita kiina A2-kieleksi. Kiinan opetus järjestetään etäyhteyksin toteutettavana opetuksena: opetusryhmä muodostuu useamman koulun oppilaista. Oppilaat opiskelevat omilla kouluillaan aikuisen valvonnassa ja opetus tapahtuu Teamsissa.

  A2-kielen opinnot jatkuvat Lahden Yhteiskoulun yläkoulussa.

  Lue lisää peruskoulujen kielitarjonnasta.

   

 • REILUN VUOROVAIKUTUKSEN PELISÄÄNNÖT

  • Kuuntelen ja kysyn muilta
  • Kerron asiani selkeästi ja toista kunnioittavasti
  • Odotan omaa puheenvuoroani / osallistun keskusteluun
  • Annan rakentavaa palautetta

  Kouluarjessa meille tärkeää  ovat turvallisuus, hyväksyntä ja välittäminen, hyvät tavat, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, yksilöllisyys ja vastuuntuntoisuus itseä ja toisia kohtaan sekä  luonnonläheisyys ja ympäristön arvostaminen. Näiden arvojen avulla kasvatamme oppilaitamme yhteisöllisyyteen.

  Perustaitojen ja -tietojen oppimisen ohella korostamme yhteisvastuullisuutta, joka näkyy toisten huomioimisena ja luontevana käyttäytymisenä eri tilanteissa. Uskomme, että tukemalla lapsen terveen itsetunnon kehittymistä hänestä tulee toiset huomioonottava sekä omanarvon ja vastuunsa tiedostava koululainen.

  Koulussamme ovat käytössä vertaissovittelun Verson, restoratiivisen sovittelun Reston sekä KiVa- koulun toimintatavat.

 • Yhteistyön tavoitteet:

  • Vertaistuki, itsetunnon vahvistuminen, mallioppiminen
  • Yhteisöllisyyden ja vastuuntunnon kehittyminen
  • Tutut henkilöt ja tilat helpottavat esikoulusta kouluun siirtymistä —> turvallisuuden tunne
  • Toiminnallisuuden lisääntyminen
  • Kollegiaalinen tuki ja osaamisen jakaminen
  • Tiedon siirtyminen arjessa
  • Kasvatuskumppanuuden vahvistuminen
  • Opetussuunnitelman perusteiden toteutuminen
  • Lapselle annetaan mahdollisuus työskennellä erikokoisissa ryhmissä

  Syys- lokakuussa esikoululaiset ja ykkösluokkalaiset tulevat tutuiksi tutustumisleikkien ja retkien avulla. Viikoittaisten aamupäivätuokioiden aiheina koko vuoden ovat leikki ja liikunta, yhteistyötaidot sekä luontosuhteen vahvistaminen. Yhteistyön vuosi päättyy yhteiseen päätöstapahtumaan.

  Tarvittavat nivelpalaverit pidetään huhtikuun loppupuolella yhdessä esikoulunopettajan, vanhempien, koulun rehtorin ja opettajien kanssa.

  Toukokuussa vanhemmat tapaavat lastensa tulevat opettajat koulutulokkaiden vanhempainillassa. Tämän jälkeen eskarilaiset tutustuvat tulevaan luokkaansa, luokkatovereihin ja opettajaansa.

 • Koulun tehtävänä on tukea jokaisen oppilaan yksilöllistä kehittymistä, tarjota erilaisia oppimisen tapoja sekä ohjata tunnistamaan kullekin lapselle ominaisin tapa omaksua uutta. Jokainen koululainen on joko yleisen tuen, tehostetun tuen taikka erityisten tukitoimien piirissä. Nämä oppimisen tuen vaiheet ja prosessit on kuvattu tarkemmin koulun vuosisuunnitelmassa (luettavissa wilmasta).

  Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Oppilashuolto kuuluu koko kouluyhteisölle. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Rehtorin johtama koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Oppilashuoltoryhmän tehtävänä on osaltaan tukea niin kouluryhmien kuin yksittäisten oppilaiden oppimisita ja hyvinvointia.  Oppilashuoltoryhmän tehtävänä on sopivia ratkaisumalleja etsimällä omalta osaltaan edistää välittämisen ja myönteisen vuorovaikutuksen kulttuuria.

  Tämän lisäksi oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Yksittäisen oppilaan asioita käsitellään  tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä.

  Sekä yhteisöllistä että yksilökohtaista oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa.

  Oppilashuoltoryhmä lukuvuonna 2021-2022:
  Rehtori Kaisa Tukia p. 050 398 5082
  Erityisopettaja Johanna Tikkanen (1.-2. -luokat) p. 050 311 1687
  Erityisopettaja Saila Syrjäniemi (4. -luokat sekä 5b ja 5d) p. 044 482 6494
  Kouluterveydenhoitaja Sari Kristiansen p. 044 416 2796
  Koulukuraattori  Mari Vallius p. 044 416 4814

  Möysän koulun yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma

  Lisää Lahden kaupungin oppilashuollosta.

 • Möysän koulun järjestyssäännöt pohjautuvat koulumme arvoihin (turvallisuus, hyväksyntä ja välittäminen, hyvät tavat, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, yksilöllisyys ja vastuuntuntoisuus itseä ja toisia kohtaan sekä  luonnonläheisyys ja ympäristön arvostaminen) sekä opetushallituksen antamaan ohjeistukseen. Järjestyssäännöillä edistämme koulumme sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

   Reilun vuorovaikutuksen pelisäännöt  

  • Kuuntelen ja kysyn muilta.  
  • Odotan omaa puheenvuoroani.  
  • Kerron asiani selkeästi ja toisia kunnioittavasti.  
  • Osallistun keskusteluun ja annan rakentavaa palautetta.  

    

   Hyvät käytöstavat koulussamme  

  • Olen ystävällinen kaikille.   
  • Muistan tervehtiä ja kiittää.  
  • Puhun kohteliaasti, enkä kiroile.  
  • Pukeudun asiallisesti ja sään mukaisesti.   
  • Saavun ajoissa kouluun ja odotan koulun alkua välituntialueella.  
  • Noudatan koulumatkalla liikennesääntöjä.  
  • Polkupyörän tai muun kulkuvälineen laitan lukittuna pyörätelineeseen.  
  • Laitan päällysvaatteet ja kengät siististi naulakkoon. Jätän myös päähineen naulakkoon.   
  • En syö koulussa karkkia, purkkaa, tms. ilman opettajan lupaa.  
  • Jos huomaan kiusaamista, kerron siitä aikuiselle.   

    

   Toiminta koulussa  

  • Huolehdin koulutarvikkeistani ja -tehtävistäni.  
  • Annan työrauhan kaikille.  
  • Kuljen koulutiloissa rauhallisesti.  
  • Säilytän puhelimen repussani.  
  • Käsittelen koulun omaisuutta huolellisesti, enkä ota luvatta toisen omaisuutta. Korvaan aiheuttamani vahingon.  
  • Pidän kouluympäristöni siistinä ja huolehdin omien jälkieni siivoamisesta.  
  • Ilmoitan turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta aikuiselle.  

    

  Välitunneilla 

  • Menen välitunnille viivyttelemättä ja tulen ajoissa oppitunnille.   
  • Pysyn ulkona koulun välituntialueella.  
  • Otan jokaisen mukaan yhteiseen toimintaan.  
  • Heitän lumipalloja vain lumipalloseinään. Kiviä, käpyjä tai keppejä en heitä lainkaan.  
  • Polkupyörät ja muut kulkuvälineet annan olla paikoillaan, enkä mene koskemaan niihin.  

    

   Kouluruokailussa 

  • Jonotan rauhallisesti.  
  • Pesen ja kuivaan käteni huolellisesti.  
  • Pyrin syömään sen, minkä lautaselleni otan.  
  • Noudatan hyviä ruokailutapoja enkä melua.  

  Poissaolot

  • Huoltaja ilmoittaa mahdollisimman pian koululle, jos olen sairaana.
  • Huoltajani anoo etukäteen kirjallisesti luvan muuhun poissaoloon.
   (Luokanopettajalta 1-5 päivää ja rehtorilta yli 5 päivää.)
  • En tule sairaana kouluun.

   

  Möysän koulu on savuton ja päihteetön.
  Järjestyssäännöt ovat näkyvillä kokonaisuudessaan täällä: Möysän koulun järjestyssäännöt

  Järjestyssäännöistä keskustellaan luokassa opettajan johdolla lukuvuoden alussa ja tarvittaessa kerrataan.

 • Koulunkäynti on lapsen työtä. Säännöllinen koulutyöhön osallistuminen auttaa lasta kiinnittymään omaan ryhmäänsä ja varmistaa parhaat mahdolliset oppimisen tulokset. Lukuvuoden sisälle sijoittuvat loma-ajat jaksottavat koulutyötä ja antavat mahdollisuuden lepoon ja virkistykseen. Koulu toivoo, että muulle ajalle haettavat lomat harkitaan perheessä tarkoin.

  Lahden kaupungissa on yhteiset toimintaohjeet koulupoissaolojen seurantaan ja puuttumiseen tilanteissa, joissa poissaolotuntien määrät ylittyvät ja mahdollisesti vaarantavat lapsen oppimisen. Jos poissaoloja alkaa kertyä, olkaa rohkeasti yhteydessä luokanopettajaan tai koulukuraattoriin, jotta huolta aiheuttavaa tilannetta päästään nopeasti ratkaisemaan.

  Koulupoissaoloihin puuttumisen yhteistyömallin löydät täältä.

 • Koulussa toimiva oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti vastuuopettajien johdolla. Jokaiselta luokalta oppilaat ovat valinneet luokkaedustajansa oppilaskunnan hallitukseen. Oppilaskunnan hallitus on viestinnän väylänä molempiin suuntiin oppilaita koskevissa asioissa. Oppilaskuntaedustajat tuovat kokouksiin luokissa esiin tulleita asioita, tapahtumaehdotuksia, välinehankintoja jne. Oppilaskuntakokouksista edustajat taas vievät luokkiin ehdotuksia ja asioita, joista pyydetään luokan mielipidettä.

  Oppilaskunta kokoontuu noin 1 – 2 kertaa kuukaudessa välitunnin aikana. Ohjaavana opettajana toimii Petri Meriläinen ja Riitta Olanterä.

  Oppilaskunnan hallitukseen kuuluu 15 oppilasjäsentä sekä varajäsenet luokilta 1 – 5.

   

 • Löydät Möysän koulun syksyllä 2021 laaditun liikenneturvallisuussuunnitelman alla olevasta linkistä:

  Möysän koulun liikenneturvallisuussuunnitelma

 • Möysän koulun vanhempaintoimikunta on nimeltään Möysän Ystävät. 

  Koulun vanhempaintoiminta on vapaaehtoistoimintaa, johon jokainen vanhempi on tervetullut mukaan. Vanhempaintoimikunta tarjoaa vanhemmille keskustelupaikan ja  vaikuttamiskanavan perheille tärkeissä asioissa.

  Möysän Ystävät järjestää yhteisöllisiä tapahtumia, joilla tiivistetään kodin ja koulun yhteistyötä. Tapahtumien tuotto käytetään koko koulun oppilaiden hyväksi. Kumppaneina koti ja koulu luovat lapsille ja nuorille turvallisen kasvu- ja oppimisympäristön.

  Möysän Ystävät kokoontuvat hulvattoman hauskoihin kokouksiin kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 18.00 Möysän koulun opettajanhuoneeseen. Koronaikana tapaamiset etänä.

  Tule rohkeasti mukaan rentoon joukkoon!

  Lisätietoa antaa: Heini Kiskola, 050 311 1682

  Lue lisää peruskoulujen vanhempaintoimikunnan tehtävästä ja merkityksestä kodin ja koulun yhteydenpidon välineenä.

 •    
  RehtoriKaisa Tukia, kaisa.tukia@lahti.fi050 398 5082
  Apulaisjohtaja Petri Meriläinen, petri.merilainen@edu.lahti.fi050 383 6526
  Koulusihteeri, Möysän koululla ti, ke ja toLaura Kuokkanen, laura.kuokkanen@lahti.fi044 482 6652
  OpetushenkilöstöOpettajien sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(at)edu.lahti.fiOpettajat tavoitettavissa varmimmin klo 8-16 välisenä aikana.
  1a Piia Siponen 044 482 6493 
  1b Hanna Teräväinen 050 398 5044 
  1c Heli Tuominen 050 398 5351 
  1e Anne Nieminen050 398 5350   
  2a Pirjo Marvaila 050 398 5038 
  2b Jutta Laaksonen 044 769 8718 
  2c Mirella Uolamo 050 311 1688 
  2e–3e Heini Kiskola 050 311 1682    
  3a Heini Nieminen 050 398 5039 
  3b Marika Nurminen 050 398 5043 
  3c Marisa Perona Reko 050 311 1686 
  4ab Noora Venäläinen 050 398 5042 
  4ab Riitta Olanterä   050 311 1689 
  4c Jutta R. 
  4d Pilvi Koskinen 044 482 6274 
  4e – 5e Heidi Korvenranta 044 716 1791 
  5a Petri Meriläinen 050 383 6526 
  5b Päivi Maattola-Pohjola   050 311 1680 
  5c Henry Heinonen             044 416 3700 
  5d Jenina Jylhä 050 311 1685 
  Erityisopetus
  1.–2. luokat  Johanna Tikkanen 050 311 1687 
  3. luokat ja 5a, 5c vv. Anne Nieminen,
  sij. Virpi Matsinen
   
  050 398 5033
  4. luokat ja 5b, 5d Saila Syrjäniemi 044 482 6494 
  Aineenopetus
  arabia äidinkielenä Najla Al Kurde 
  englanti Mirva Rauhamäki 050 387 8726 
  ortodoksiuskonto Markus Salokangas 050 311 1648 
  resurssiopetus Virve Mäki 044 416 3699 
  resurssiopetus Ninja Saastamoinen 444164050
  suomi 2. kielenä Virpi Hyyrynen 050 311 1631 
  venäjä äidinkielenä Alla Tyuvina 044 416 3717 
  Koulunkäynninohjaajat
  4. – 5. luokat Ulla Ampuja, kuljetusvastaava 050 311 1684 
  Kulttuuritulkki  Asmaa Essoulami 044 482 0937 
  1e ja 1. luokat Anne Ihalainen 044 482 6277    
  Henkilökoht. ohjaaja Annika Ihalainen 044 482 6650 
  1. – 2. luokat Mia Järvinen 044 482 6187 
  Henkilökoht. ohjaaja Anu Lindberg 044 482 6273 
  Henkilökoht. ohjaaja Miia Al Oqlat 044 482 6554 
  Henkilökoht. ohjaaja Johanna Pihlaja 044 482 6555 
  2. luokat Sini Sievänen 044 416 2834 
  3. – 4.  luokat Jaana Valio 044 482 6276 
  Oppilashuoltohenkilöstö
  KoulukuraattoriMari Vallius044 416 4814
  TerveydenhoitajaSari Kristiansen, koululla ma-to044 416 2796 
  Muu henkilökunta
  KeittiöJaana Hämynen050 398 5301 
  KiinteistöhuoltoVille Kivistö050 592 5197 
  IltapäivätoimintaOhjaajat050 448 9774
  EsikouluKaislaranta044 7161 881
  EsikouluAurinkoranta044 7161 882

Yhteystiedot