Siirry suoraan sisältöön

Launeen peruskoulun Liipolan toimipiste

Launeen peruskoulun Liipolan toimipiste sijaitsee monitoimitalo Onnissa ja on 1. - 4. luokkien alakoulu. Oppilaita koulussa on 190.

Launeen peruskoulun Liipolan toimipisteessä painotetaan terveitä elämäntapoja ja suvaitsevuuskasvatusta. Arvostamme toimivaa koulun ja kodin välistä yhteistyötä sekä moniammatillista oppilashuoltotyötä. Näillä pyrimme tukemaan oppilaan tasapainoista elämänhallintaa.

Koulussa toimii 1.-4. vuosiluokilla yleisopetuksen luokkia ja alueellisia pienluokkia.

Opetuksen ja kasvatuksen päämääränä on oppilaan monipuolisen kasvun, tehokkaan oppimisen ja persoonallisuuden eheytymisen tukeminen.

Koulussamme toimitaan myönteisessä oppimisilmapiirissä ja käytetään monipuolisia ja vaihtelevia opetusmenetelmiä.


Oppilaita kasvatetaan suvaitsevuuteen ja rauhantahtoisuuteen. Oppimisessa ja kasvamisessa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon oppilaiden erilaiset taustat ja oppimisedellytykset.

Toimimme hallinnollisesti Launeen peruskoulun Liipolan toimipisteenä 1.8.2018 alkaen. (sivistyslautakunta 16.1.2018, linkki pöytäkirjaan) 


Yhteystiedot

Marja Kauppila
050 559 7975, rehtori, Launeen peruskoulun apulaisrehtori


 

 


 

 

Kartta