Kasakkamäen koulu

Kasakkamäen peruskoulussa toimivat alakoulun luokat 1-6. Oppilaita on tällä hetkellä 262.

Tämä sivu on osa peruskoulujen verkkosivujen uudistusprojektia ja toimii esimerkkinä muille kouluille. Muidenkin koulujen sivut tulevat tänne näkyviin myöhemmin.

Koulullemme tärkeitä asioita ovat myönteinen elämänasenne, vastuun ottaminen omasta oppimisesta, itsenäiset työskentelytavat, suvaitsevaisuus sekä koulukiusaamisen ehkäiseminen. Ohjaamme lapsia toiset huomioivaan ja hyvään käytökseen.

Kehitämme jatkuvasti oppimisympäristöämme yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa ja toteutamme laajasti opetusmenetelmänä samanaikaisopettajuutta. Kasakkamäen koulu on turvallinen ja suvaitsevainen oppimisen yhteisö, jossa sekä oppilaat että aikuiset toimivat yhdessä muodostaen myönteisen oppimisen ympäristön.

Lukuvuonna 2016 olemme ottaneet käyttöön perusopetuksen uuden opetussuunnitelman (ops) luokilla 1-6. Uutta on myös ruotsin kielen opiskelun alkaminen jo kuudennelta luokalta sekä valinnaisaineiden tulo 1-6 luokille, laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet. Oppilaiden osallisuus lisääntyy. Kaikki tämä tuo uusia tuulia koulutyöhön. Uuden opetussuunnitelman sisältöön pääsee tutustumaan Lahden kaupungin verkkosivuilla.

Kasakkamäen koulu sijaitsee kauniilla paikalla Salpausselän harjun katveessa. Sijainti tarjoaa loistavat mahdollisuudet ulkona oppimiseen, luonnontutkimiseen ja liikuntaan.

 

 

Suomen luokanopettajat kokoontuvat Lahdessa lauantainahttps://www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/suomen-luokanopettajat-kokoontuvat-lahdessa-lauantainaSuomen luokanopettajat kokoontuvat Lahdessa lauantaina24.3.2017 12:50:00
Paavolan kampus keskustan kouluverkkoratkaisun pohjaksihttps://www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/paavolan-kampusratkaisu-keskusten-kouluverkkoratkaisun-pohjaksi-ja-nykytilat-kuntotutkimuksiinPaavolan kampus keskustan kouluverkkoratkaisun pohjaksi21.3.2017 14:30:00
Lahti koulutuksellisen tasa-arvon kärjessä https://www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/lahti-koulutuksellisen-tasa-arvon-kärjessäLahti koulutuksellisen tasa-arvon kärjessä 10.3.2017 10:55:00

 Yhteystiedot

 

 

 

Kartta