Hyppää sisältöön

Erstan koulu

Erstan ja Villähteen peruskoulut yhdistyivät hallinnollisesti 1.8.2022 lukien

Uusi yhdistynyt peruskoulu aloitti toimintansa aluksi Ersta-Villähteen peruskoulu -nimellä.

Ehdota, mikä nimeksi uudelle yhdistyneelle peruskoululle.

_ _ _

Erstan toimintayksikkö sijaitsee Villähteellä ja siellä toimivat alakoululuokat 1 – 6. Oppilaita on noin 200 ja opetushenkilöstöön kuuluu 19 henkilöä.

Toimimme vuonna 2002 käyttöön otetussa, laajennetussa ja saneeratussa rakennuksessa. Samassa pihapiirissä on käyty koulua vuodesta 1901 alkaen.

Painotamme hyvää perusopetusta, monipuolisten oppimistaitojen harjaannuttamista ja toisten kunnioittamista. Toimintakulttuurissa haluamme edistää oppilaiden osallisuutta oman oppimisensa ja koulun toiminnan suunnittelussa. Tavoitteenamme on, että koulumme on oppilaiden näköinen.

 

 • Ersta-Villähteen koulussa vuonna 2019 ja sen jälkeen ensimmäisellä luokalla aloittaneet oppilaat voivat valita kolmannelta luokalta alkavana A2-kielenä espanjan, saksan, venäjän tai kiinan. Espanjan, saksan ja venäjän kielen opetus järjestetään yhteistyössä Kirkonkylän, Rakokiven ja Villähteen koulujen kanssa. Kiinan kielen opetus järjestetään yhteisesti kaikille lahtelaisille kiinan valinneille oppilaille etäyhteyksin toteutettavana opetuksena.

  Elokuussa 2021 neljännen luokan aloittavat oppilaat voivat valita englannin A2-kieleksi, jos oppilas opiskelee ensimmäisenä vieraana kielenä muuta kuin englantia.

  Lue lisää peruskoulujen kielitarjonnasta. 

 • Erstan toimintayksikön järjestyssäännöt (vuosiluokat 1-6)

  Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä (PoL 29 §).

  Nämä järjestyssäännöt ovat voimassa koulupäivän aikana koulualueella.

  Säännöt ovat voimassa myös koulualueen ulkopuolella tapahtuvassa koulutoiminnassa.

  Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (PoL 35 §).

  Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä turvallisessa oppimisympäristössä (PoL 30 §, PoL 29 §).

  Järjestyssäännöt kuvataan myönteisellä, oppilasta ohjaavalla tavalla.

  1. Oppilas käyttäytyy asiallisesti muita kohtaan.

  2. Oppilas ei kiusaa eikä loukkaa toisen koskemattomuutta.

  3. Oppilas antaa itselleen ja toisille rauhan oppimiseen, työskentelyyn ja ruokailuun.

  4. Oppilas pitää hyvää huolta omista ja yhteisistä tavaroista ja kunnioittaa toisten omaisuutta.

  5. Oppilas käyttää opetustilanteessa kännykkää ja muuta teknologiaa opiskelun edistämiseksi opetushenkilöstön ohjeen mukaan.

  6. Oppilas ei tuo kouluun esineitä tai aineita, jotka ovat vaarallisia, vahingollisia tai koulussa tarpeettomia.

  7. Oppilas noudattaa koulun työjärjestyksen aikataulua.

  8. Oppilas poistuu koulupäivän aikana koulualueelta vain opetushenkilöstön luvalla.

  Järjestyssääntöjä tarkennetaan yhdessä oppilaiden kanssa, ja niiden pohjalta laaditaan luokkien omat säännöt.

  Järjestyssäännöt kerrataan oppilaiden kanssa lukukauden alussa, ja ne päivitetään tarvittaessa lukuvuosisuunnitelman laatimisen yhteydessä.

  Järjestyssääntöjen ja toimintaohjeiden rikkomisen seuraamuksista säädetään perusopetuslaissa (PoL 35 – 36 §).

  Ensisijaisesti oppilasta ohjataan kasvatuskeskustelun avulla.

  Oppilas voidaan myös määrätä jälki-istuntoon.

  Vakavissa rikkomuksissa seuraamuksena voi olla kirjallinen varoitus tai määräaikainen koulusta erottaminen.

  Seuraamukset kuvataan tarkemmin koulun lukuvuosisuunnitelmassa.

 • Lue lisää peruskoulujen vanhempaintoimikunnan tehtävästä ja merkityksestä kodin ja koulun yhteydenpidon välineenä.

 • TehtäväNimiPuhelinnumero
  RehtoriPirjo Tenhu0407661664
  ApulaisjohtajaJoni Ylivainio0447909399
  Koulusihteeri Erstan koululla ti ja to Mervi Juntunen (Sijainen 30.9 saakka Mia Gunnar)0447909318
  koulukuljetusvastaavaPia Haiko0444164770
  opetushenkilöstöOpettajien sähköposti on muotoa
  etunimi.sukunimi(at)edu.lahti.fi
  Opettajat ovat tavoitettavissa
  työpuhelimista varmimmin
  klo 8-16 välisenä aikana
  1-2aUlla Remes0444164745
  1-2bMinna Vornanen0444164754
  2CJoni Ylivainio0447909399
  3AHeini Eho0444164746
  3BJemina Mustonen0444164752
  4AEmma Koponen0444164744
  4BJohanna Stenlund0444820823
  5ALaura Kiuru0447698800
  6ARaija Kautonen0444820864
  6BSanna Lajunen0444164751
  ResurssiopettajaIlkka Rinne0505180039
  ResurssiopettajaRiikka Kaarna0444164749
  ErityisopettajaAino-Kaisa Auvinen0444164750
  ErityisopettajaJaana Parikka0447698914
  koulunkäynninohjaajat
  Pia Haiko0444164770
  Sini Jokinen0444820981
  Pirjo Leppälä 0444820982
  Jaana Miettinen0444164753
  oppilashuolto
  KoulukuraattoriKia Laurila0444820987/Wilma
  Koulupsykologi
  TerveydenhoitajaHeidi Laakso0447297175/Wilma
  tukipalvelut
  Iltapäivätoiminta,
  Lahden seurakuntayhtymä
  Lahden seurakuntayhtymä0408345923
  RuokahuoltoKeittiöpäällikkö Mia Korhonen, Tarja Jäkkö0447909316
  SiivousKristiina Luukkanen0444820721
  KiinteistönhoitoRisto Juutilainen0408659375

Yhteystiedot

Opetushenkilöstön yhteystiedot löytyvät Wilmasta. Kirjautuminen vaaditaan.