Hyppää sisältöön

Erstan koulu

Erstan peruskoulu sijaitsee Villähteellä ja siellä toimivat alakoululuokat 1 – 6. Oppilaita on noin 200 ja opetushenkilöstöön kuuluu 19 henkilöä.

Erstan koulu toimii vuonna 2002 käyttöön otetussa, laajennetussa ja saneeratussa rakennuksessa. Samassa pihapiirissä on käyty koulua vuodesta 1901 alkaen.

Erstan koulussa painotamme hyvää perusopetusta, monipuolisten oppimistaitojen harjaannuttamista ja toisten kunnioittamista. Toimintakulttuurissa haluamme edistää oppilaiden osallisuutta oman oppimisensa ja koulun toiminnan suunnittelussa. Tavoitteenamme on, että koulumme on oppilaiden näköinen.

 • Erstan koulussa vuonna 2019 ja sen jälkeen ensimmäisellä luokalla aloittaneet oppilaat voivat valita kolmannelta luokalta alkavana A2-kielenä espanjan, saksan, venäjän tai kiinan. Espanjan, saksan ja venäjän kielen opetus järjestetään yhteistyössä Kirkonkylän, Rakokiven ja Villähteen koulujen kanssa. Kiinan kielen opetus järjestetään yhteisesti kaikille lahtelaisille kiinan valinneille oppilaille etäyhteyksin toteutattavana opetuksena.

  Elokuussa 2021 neljännen luokan aloittavat oppilaat voivat valita englannin A2-kieleksi, jos oppilas opiskelee ensimmäisenä vieraana kielenä muuta kuin englantia.

  Lue lisää peruskoulujen kielitarjonnasta. 

 • Erstan peruskoulun järjestyssäännöt (vuosiluokat 1-6)

  Koulun järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä (PoL 29 §).

  Nämä järjestyssäännöt ovat voimassa koulupäivän aikana koulualueella.

  Säännöt ovat voimassa myös koulualueen ulkopuolella tapahtuvassa koulutoiminnassa.

  Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (PoL 35 §).

  Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä turvallisessa oppimisympäristössä (PoL 30 §, PoL 29 §).

  Järjestyssäännöt kuvataan myönteisellä, oppilasta ohjaavalla tavalla.

  1. Oppilas käyttäytyy asiallisesti muita kohtaan.

  2. Oppilas ei kiusaa eikä loukkaa toisen koskemattomuutta.

  3. Oppilas antaa itselleen ja toisille rauhan oppimiseen, työskentelyyn ja ruokailuun.

  4. Oppilas pitää hyvää huolta omista ja yhteisistä tavaroista ja kunnioittaa toisten omaisuutta.

  5. Oppilas käyttää opetustilanteessa kännykkää ja muuta teknologiaa opiskelun edistämiseksi opetushenkilöstön ohjeen mukaan.

  6. Oppilas ei tuo kouluun esineitä tai aineita, jotka ovat vaarallisia, vahingollisia tai koulussa tarpeettomia.

  7. Oppilas noudattaa koulun työjärjestyksen aikataulua.

  8. Oppilas poistuu koulupäivän aikana koulualueelta vain opetushenkilöstön luvalla.

  Järjestyssääntöjä tarkennetaan yhdessä oppilaiden kanssa, ja niiden pohjalta laaditaan luokkien omat säännöt.

  Järjestyssäännöt kerrataan oppilaiden kanssa lukukauden alussa, ja ne päivitetään tarvittaessa lukuvuosisuunnitelman laatimisen yhteydessä.

  Järjestyssääntöjen ja toimintaohjeiden rikkomisen seuraamuksista säädetään perusopetuslaissa (PoL 35 – 36 §).

  Ensisijaisesti oppilasta ohjataan kasvatuskeskustelun avulla.

  Oppilas voidaan myös määrätä jälki-istuntoon.

  Vakavissa rikkomuksissa seuraamuksena voi olla kirjallinen varoitus tai määräaikainen koulusta erottaminen.

  Seuraamukset kuvataan tarkemmin koulun lukuvuosisuunnitelmassa.

 • Lue lisää peruskoulujen vanhempaintoimikunnan tehtävästä ja merkityksestä kodin ja koulun yhteydenpidon välineenä.

Yhteystiedot

Opetushenkilöstön yhteystiedot löytyvät Wilmasta. Kirjautuminen vaaditaan.